Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010. gada septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada deviņos mēnešos rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 2994.9 milj. latu, tai skaitā septembrī 368.9 milj. latu.
 

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)


2010.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri - septembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās palielinājās par 13%. Tai skaitāapstrādes rūpniecībā - par 12.6%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 10.9% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 15.8%.

2010.gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 2. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās palielinājās par 4.7%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 5.4%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 0.1%,  elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 2.2%.

2010.gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 19.4%. Tai skaitāapstrādes rūpniecībā - par 19.9%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 13.6% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 17.4%.

2010.gada septembrī, salīdzinot ar 2010.gada augustu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 salīdzināmās cenās samazinājās  par 2.1%. Tai skaitā  apstrādes rūpniecībā – par 1.7% elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4.7%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 0.4%.

2010.gada septembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada septembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 19%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 19.7%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 13.2% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 15.5%.
 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, salīdzināmās cenās, pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)

 

2010 I –IX % pret

2009 I-IX

(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

2010 VII - IX % pret

2010 IX % pret

2010

IV-VI
(sezonāli izlīdzināts)

2009 VII-IX
(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

2010 VIII
(sezonāli izlīdzināts)

2009 IX
(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

13.0

4.7

19.4

-2.1

19.0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

10.9

0.1

13.6

0.4

13.2

Apstrādes rūpniecība

12.6

5.4

19.9

-1.7

19.7

Pārtikas produktu ražošana

-1.4

-0.2

2.3

-1.7

2.6

Tekstilizstrādājumu ražošana

15.2

30.2

27.0

-1.0

20.4

Apģērbu ražošana

7.3

14.6

32.6

-1.0

46.9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

32.0

4.3

25.2

-3.2

23.8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

24.3

-2.4

8.5

-2.3

7.4

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-7.0

-4.5

33.6

-50.0

-19.4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

1.3

11.9

33.8

5.8

49.9

Metālu ražošana

18.3

1.8

23.9

-2.6

21.1

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

19.6

9.1

45.4

10.8

56.5

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

14.7

2.9

23.0

9.2

16.7

Elektrisko iekārtu ražošana

32.2

-12.1

71.3

-15.5

50.4

Mēbeļu ražošana

-5.9

1.8

-4.4

2.0

-1.4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

15.8

2.2

17.4

-4.7

15.5

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

_________

Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

   Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

2Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi