Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010. gada jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada jūnijā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 340.4 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)
 

2010.gada jūnijā, salīdzinot ar 2010.gada maiju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 0.1%. Tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1.9%, bet pieaugums bija apstrādes rūpniecībā – par 0.2% un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1.9%.

2010.gada jūnijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 13.3%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 13.8%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 30.1% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 5.9%.

2010. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2010. gada 1. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 6%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 7.9%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 4.4%, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 2.3%.

2010. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 12.1%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 12%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 12.6% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 12.7%.

 Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, salīdzināmās cenās, pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati)
 


Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)

 

2010 I –VI %pret
2009 I-VI
(pēc darba dienuskaita izlīdzināts)

2010 IV - VI % pret

2010 VI % pret

2010
I-III (sezonāli izlīdzināts)

2009 IV-VI (pēc darba dienuskaita izlīdzināts)

2010 V
(sezonāli izlīdzināts)

2009 VI
(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

9.8

6.0

12.1

-0.1

13.3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

9.4

4.4

12.6

1.9

30.1

Apstrādes rūpniecība

8.7

7.9

12.0

0.2

13.8

Pārtikas produktu ražošana

-3.1

-0.4

-1.4

0.4

-2.4

Tekstilizstrādājumu ražošana

8.9

24.3

21.4

8.6

33.0

Apģērbu ražošana

-3.1

6.2

-1.4

-5.5

-3.8

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

36.1

8.9

33.1

7.3

32.8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

37.2

8.5

39.5

0.2

46.7

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-19.1

5.7

-17.8

1.0

-13.0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-12.0

-0.2

-4.0

-4.8

-1.6

Metālu ražošana

15.6

7.3

20.6

1.0

13.4

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

8.2

12.2

19.9

9.9

26.9

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

10.0

22.9

25.9

10.0

41.7

Elektrisko iekārtu ražošana

17.0

103.2

44.7

20.8

74.0

Mēbeļu ražošana

-6.6

2.0

-4.9

1.7

3.9

Elektroenerģija un gāzes apgāde

15.3

-2.3

12.7

-1.9

5.9


Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

_________

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

2Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi