Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010. gada martā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada martā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 329.8 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100) 
 

2010.gada martā, salīdzinot ar 2010.gada februāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 9.9%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 12.2%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.2%.

2010.gada martā, salīdzinot ar iepriekšējā gada martu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 11.4%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 11.1%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9.0% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 12.9%.

2010. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2009. gada 4. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 0.3%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1.8%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 8.4% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 5.4%.

2010. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 7.4%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 4.7%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 4.9% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 17%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, salīdzināmās cenās, pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati) 
 


Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)

 

2010 I - III % pret

2010 III % pret

2009 X-XII (sezonāli izlīdzināts)

2009 I-III (pēc darba dienuskaita izlīdzināts)

2010 II (sezonāli izlīdzināts)

2009 III (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-0.3

7.4

9.9

11.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

8.4

4.9

9.0

9.0

Apstrādes rūpniecība

-1.8

4.7

12.2

11.1

Pārtikas produktu ražošana

5.4

-5.0

0.7

-3.6

Tekstilizstrādājumu ražošana

-17.3

-5.3

17.0

28.0

Apģērbu ražošana

13.7

-5.0

13.8

12.6

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

3.6

39.6

9.1

40.2

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-1.3

34.4

4.2

41.5

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-8.2

-20.6

-12.1

-27.4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

29.5

-21.3

24.7

-12.5

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

9.4

-4.3

-1.0

4.2

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

0.1

-5.4

26.0

17.8

Mēbeļu ražošana

-3.7

-8.3

2.7

-5.0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

5.4

17.0

0.2

12.9Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

_________

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.
2Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi