Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010. gada februārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada februārī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 288.2 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100) 
 


2010.gada februārī, salīdzinot ar 2010.gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 3.0%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 2.6% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 5.8%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 2.7%.

2010.gada februārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 4.0%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1.3%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 6.4% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 13.4%.

Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides palielinājums apstrādes rūpniecībā bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 35%, bet lielākais samazinājums bija nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 29.3%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2010.gada februārī
(salīdzināmās cenās)


2010 I – II %pret 2009 I-II (darba dienuskaita izlīdzināts)²

2010 II % pret

2010 I (sezonāli izlīdzināts)³

2009 II (darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

4.8

-3.0

4.0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1.8

2.7

6.4

Apstrādes rūpniecība

0.6

-2.6

1.3

Pārtikas produktu ražošana

-5.3

1.2

-2.8

Dzērienu ražošana

-13.3

-0.5

-10.8

Tekstilizstrādājumu ražošana

-21.0

-7.4

-16.7

Apģērbu ražošana

-13.9

0.9

-9.5

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

38.8

0.2

35.0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

29.5

3.1

33.9

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-16.5

7.0

-10.1

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-11.7

-0.5

-8.0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-28.0

-14.0

-29.3

Metālu ražošana

2.7

-3.9

-3.2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-8.5

-0.1

-4.6

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-17.7

13.4

-3.6

Mēbeļu ražošana

-10.5

0.4

-5.0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

19.4

-5.8

13.4

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Irēna Bekmane
Tālr. 67366830

_________
1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.
2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme. Šis rādītājs tiek aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.
³ Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības. Šis rādītājs aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējo periodu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi