Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010. gada janvārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada janvārī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 288.9 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)
 

 

2010.gada janvārī, salīdzinot ar 2009. gada decembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 1.6%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 3.9% un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0.1%, bet pieaugums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 8.7%.

2010.gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 5.7%. Pieaugumu noteica ražošanas palielinājums elektroenerģijas un gāzes apgādē par 25.1%, jo iestājoties aukstajiem laika apstākļiem pieauga pieprasījums pēc enerģētikas nozares produktiem. Savukārt samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3.0% un apstrādes rūpniecībā – par 0.1%.

Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides pieaugums apstrādes rūpniecībā bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 42.8%, bet samazinājums bija nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 27.2%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2010.gada janvārī
(salīdzināmās cenās)


2010 I % pret

2009 XII (sezonāli izlīdzināts)²

2009 I (neizlīdzināts)

2009 I (darba dienu skaita izlīdzināts)³

Visa rūpniecība

-1.6

1.7

5.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-0.1

-7.0

-3.0

Apstrādes rūpniecība

-3.9

-3.2

-0.1

Pārtikas produktu ražošana

2.0

-9.4

-7.7

Dzērienu ražošana

31.3

-17.9

-15.7

Tekstilizstrādājumu ražošana

-13.3

-29.8

-24.4

Apģērbu ražošana

8.4

-23.0

-17.9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

2.2

39.9

42.8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-21.8

24.1

26.1

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-11.0

-22.4

-24.1

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-6.6

-17.2

-14.9

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

19.3

-30.5

-27.2

Metālu ražošana

2.7

6.7

8.3

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

10.7

-14.0

-12.2

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-18.6

-30.5

-29.6

Mēbeļu ražošana

-3.1

-17.0

-15.2

Elektroenerģija un gāzes apgāde

8.7

22.3

25.1

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Irēna Bekmane
Tālr. 67366830

_________________________
1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.
2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības. Šis rādītājs aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējo periodu.
³ Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme. Šis rādītājs tiek aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi