Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2009. gada novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada novembrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 305.2 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)

2009. gada novembrī, salīdzinot ar 2009. gada oktobri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 salīdzināmās cenās pieauga par 8.7%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 11.6%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 12.9% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.8%.

Lielākie pieaugumi bija elektrisko iekārtu ražošanā – par 23.7%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana) – par 23.6%, apģērbu ražošanā - par 22.5%. Savukārt, lielākie ražošanas apjoma samazinājumi bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 26.8%, automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 20.2%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 8.7%.

2009. gada novembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 2.4%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9.1%, apstrādes rūpniecībā – par 2.6% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.8%.

Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides samazinājums bija automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 53%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana) – par 47.9%, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 43.9%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 41%. Savukārt pieaugums bija metālu ražošanā – par 49.8%, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 41%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 8.6%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 3.6%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2009. gada novembrī
(salīdzināmās cenās)


2009 I – XI %pret
2008 I-XI
(pēc darba dienuskaita izlīdzināts)

2009 XI %, salīdzinot ar

2009 X(sezonāli izlīdzināts)

2008 XI
(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-16.9

8.7

-2.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-0.9

-12.9

-9.1

Apstrādes rūpniecība

-18.6

11.6

-2.6

Pārtikas produktu ražošana

-13.5

5.9

-10.7

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-12.0

0.2

-11.6

zivju, vēžveidīgo pārstrāde un konservēšana

-28.7

16.0

-20.7

piena produktu ražošana

-15.4

4.2

-12.0

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-12.3

2.2

4.8

konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana (maizes, cepumu, makaronu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana)

-5.4

1.3

-7.3

citu pārtikas produktu ražošana (konfekšu, tējas, kafijas un citu, citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana)

-12.7

3.0

-11.6

Dzērienu ražošana

-20.8

2.6

-26.3

Tekstilizstrādājumu ražošana

-43.9

2.7

-20.7

Apģērbu ražošana

-33.2

22.5

-34.7

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

1.1

8.6

41.0

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-11.1

9.6

0.8

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-20.7

7.6

-6.9

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-3.8

-8.7

3.6

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-18.6

0.3

-11.8

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-31.6

2.4

-17.7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-33.4

16.3

-41.0

Metālu ražošana

-6.3

6.2

49.8

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-38.3

16.0

-29.0

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-28.3

-26.8

-43.9

Elektrisko iekārtu ražošana

-29.6

23.7

8.6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-49.1

6.7

-5.4

Automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-54.3

-20.2

-53.0

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana)

-48.3

23.6

-47.9

Mēbeļu ražošana

-15.3

0.3

-7.0

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-24.7

4.4

-18.6

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-9.8

-0.8

-0.8

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē: skatīt šeit

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Irēna Bekmane
Tālr. 67366830

_________

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

2
Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi