Preses relīze

Septembrī apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 0,6 %

2020. gada septembrī, salīdzinot ar 2019. gada septembri, apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. Ražošanas apjoma kritums bija arī elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 22,7 %, būtiski samazinoties koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas apjomam un gāzes piegādei patērētājiem. Savukārt kāpums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 21,8 %, ko veicināja labvēlīgie laikapstākļi. Kopējā rūpniecības produkcijas izlaide samazinājās par 2,8 %.

Joprojām liels ražošanas apjoma kritums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 33,7 % un farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide samazinājās arī tekstilizstrādājumu ražošanā – par 14,2 %, dzērienu ražošanā – par 11,3 % un papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 10,9 %.

Savukārt ražošanas apjoma kāpums bija iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 11 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā un trijās pēc īpatsvara lielākajās nozarēs – koksnes un koka izstrādājumu ražošanā un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas (abās pieaugums par 4,1 %) un pārtikas produktu ražošanā pieaugums par 1,5 %.

2020. gada septembrī, salīdzinot ar 2020. gada augustu, apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,8 %. Ražošanas apjoma kāpums bija arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9,1 %, bet kritums – elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 6,9 %. Kopējā rūpniecības produkcijas izlaide pieauga par 0,5 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2020. g. janvāris–septembris, salīdzinot ar

2019. g. janvāri–septembri (kalendāri koriģēts)

2020. gada 3. ceturksnī salīdzinot ar

2020. gada septembrī salīdzinot ar

2020. g. 2. ceturksni (sezonāli koriģēts)

2019. g. 3. ceturksni

(kalendāri koriģēts)

2020. g. augustu

(sezonāli koriģēts)

2019. g. septembri

(kalendāri koriģēts)

Visa rūpniecība

-3,1

5,7

-1,8

0,5

-2,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

6,6

3,4

11,8

9,1

21,8

Apstrādes rūpniecība

-2,9

7,4

0,1

0,8

-0,6

Pārtikas produktu ražošana

-0,7

2,9

0,3

0,7

1,5

Dzērienu ražošana

-6,8

13,1

-3,2

-9,6

-11,3

Tekstilizstrādājumu ražošana

-13,1

21,2

-12,7

-6,8

-14,2

Apģērbu ražošana

-11,0

20,0

2,0

13,6

2,9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

1,2

8,7

8,0

-0,2

4,1

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

1,2

6,7

-1,6

-9,3

-10,9

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

3,8

1,6

5,8

-6,2

2,8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

8,0

-11,0

4,5

-1,4

-4,0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-2,4

4,2

-4,0

7.8

-0,4

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-3,3

6,7

-4,9

13,5

4,1

Elektrisko iekārtu ražošana

2,7

0,6

-0,1

-2,1

-6,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-5,6

14,3

8,2

-3,0

11,0

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-23,8

47,8

-17,8

29,0

-4,7

Mēbeļu ražošana

-3,0

16,5

1,6

0

0,7

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-27,9

1,1

-28,2

-8,6

-33,7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-6,5

-5,2

-16,6

-6,9

-22,7

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2020. gada septembrī, salīdzinot ar 2019. gada septembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri koriģētiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 1,3 %. Apgrozījuma kāpums bija vietējā tirgū par 1,5 %, un eksportā – par 1,2 % (tai skaitā ārpus eirozonas – par 2,5 %, savukārt eirozonā apgrozījums samazinājās par 0,4 %).

2020. gada septembrī, salīdzinot ar 2020. gada augustu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli koriģētiem datiem samazinājās par 0,9 %. Apgrozījuma kritums bija eksportā – par 2,7 % (tai skaitā eirozonā – par 7,4 %, bet kāpums ārpus eirozonas – par 1,3 %), savukārt vietējā tirgū apgrozījums pieauga par 2,8 %.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1 Rūpniecības produkcija tiek aprēķināta, summējot konkrētā mēnesī pārdoto pašražoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus ar gatavās produkcijas krājumu un nepabeigto ražojumu izmaiņām. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījums ir konkrētā mēnesī pārdotā pašražotā produkcija un sniegtie rūpnieciskie pakalpojumi. Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi