Preses relīze

Augustā apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 1,5 %

2020. gada augustā, salīdzinot ar 2019. gada augustu, apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kritums bija arī elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 11,7 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija kāpums par 1,8 %. Kopējā rūpniecības produkcijas izlaide samazinājās par 3 %.

Augustā apstrādes rūpniecības produkcijas ražošanas apjoma samazinājumu ietekmēja uzņēmumu sadarbības partneru un darbinieku atvaļinājumu laiks (šī gada jūlijā, augustā), kad uz laiku tika apstādināts ražošanas process rūpnīcās, un tā atsākšana noritēja lēnāk nekā pirms gada. Vislielākais produkcijas izlaides kritums, ko pēc uzņēmumu sniegtās informācijas ietekmēja atvaļinājumu laiks, bija tādās nozarēs kā automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 27,4 %, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 12,2 %, gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē, izņemot mašīnas un iekārtas – par 8,2 % un apģērbu ražošanā – par 3,3 %. Nozīmīgs ražošanas apjoma kritums bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā. Iepriekš minētajās nozarēs šī gada augustā būtiski samazinājās saražotās produkcijas realizācijas apjoms ārējos tirgos. Produkcijas apjoma samazinājums bija arī iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā, kā arī pārtikas produktu ražošanā (attiecīgi par 18,1 % un 0,8 %).

Savukārt ražošanas apjoma pieaugums bija pēc īpatsvara lielākajā nozarē – koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā – par 6,9 %, kā arī poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 7,6 % un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā.

2020. gada augustā, salīdzinot ar 2020. gada jūliju, apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2,7 %. Ražošanas apjoma kritums bija arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 4,3 %, bet kāpums – elektroenerģijas un gāzes apgādē –  par 8,4 %. Kopējā rūpniecības produkcijas izlaide saruka par 0,4 %.


Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2020. g. janvāris–augusts,

salīdzinot ar 2019. g. janvāri – augustu (kalendāri koriģēts)

2020. g. augusts, salīdzinot ar

2020. g. jūliju(sezonāli koriģēts)

2019. g. augustu

(kalendāri koriģēts)

Visa rūpniecība

-3,2

-0,4

-3,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4,5

-4,3

1,8

Apstrādes rūpniecība

-3,3

-2,7

-1,5

Pārtikas produktu ražošana

-1,0

-1,3

-0,8

Dzērienu ražošana

-6,2

-0,8

0,1

Tekstilizstrādājumu ražošana

-12,8

4,1

-12,2

Apģērbu ražošana

-12,3

-16,3

-3,3

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

0,7

-2,6

6,9

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

3,0

4,9

5,9

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

3,9

4,2

7,6

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

9,3

-3,3

3,2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-2,7

-7,9

-9,5

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-4,7

8,8

-8,2

Elektrisko iekārtu ražošana

4,0

-2,7

0,5

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-7,4

-2,2

2,3

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-25,4

-14,1

-27,4

Mēbeļu ražošana

-3,4

-5,1

-3,8

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-26,3

9,4

-18,1

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-4,4

8,4

-11,7

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2020. gada augustā, salīdzinot ar 2019. gada augustu, kopējais apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri koriģētiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 0,1 %. Apgrozījums eksportā pieauga par 1,6 % (tai skaitā eirozonā – par 1,5 %, ārpus eirozonas – par 1,7 %), savukārt vietējā tirgū samazinājās par 2,5 %.

2020. gada augustā, salīdzinot ar 2020. gada jūliju, kopējais apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli koriģētiem datiem samazinājās par 0,5 %. Apgrozījuma kritums bija eksportā par 0,8 % (tai skaitā eirozonā – par 1 %, ārpus eirozonas – par 0,7 %), bet vietējā tirgū – kāpums par 0,3 %.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1 Rūpniecības produkcija tiek aprēķināta, summējot konkrētā mēnesī pārdoto pašražoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus ar gatavās produkcijas krājumu un nepabeigto ražojumu izmaiņām. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījums ir konkrētā mēnesī pārdotā pašražotā produkcija un sniegtie rūpnieciskie pakalpojumi. Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi