Preses relīze

Apstrādes rūpniecība jūlijā sasniegusi šī gada labāko rezultātu

2020. gada jūlijā, salīdzinot ar 2019. gada jūliju, apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 1,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kāpums bija arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 11,5 %, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē bija kritums par 14,1 %. Kopējā rūpniecības produkcijas izlaide palielinājās par 0,1 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, ražošanas apjoma pieaugums bija pēc īpatsvara lielākajā apstrādes rūpniecības nozarē – koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā – par 12,5 %. Produkcijas apjoma kāpumu jūlijā turpināja uzrādīt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana – par 13,7 % un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana. Samazinoties COVID-19 pandēmijas negatīvajai ietekmei, jūlijā pirmo mēnesi produkcijas izlaides kāpumu uzrādīja iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana – par 11,9 %, mēbeļu ražošana – par 10,5 % un apģērbu ražošana – par 9,1 %.

Savukārt produkcijas apjoma kritums saglabājās iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 26,5 % un automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā (automobiļu detaļu un piederumu ražošana, kas sevī ietver dažādas automobiļu sastāvdaļas) – par 16,8 %. Ražošanas apjoma samazinājums bija arī farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā, metālu ražošanā un divās no trim pēc īpatsvara lielākajās nozarēs: pārtikas produktu ražošanā un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas (attiecīgi par 0,2 % un 15,5 %).

2020. gada jūlijā, salīdzinot ar 2020. gada jūniju, apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 4,1 %. Ražošanas apjoma kāpums bija arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0,3 %, bet kritums – elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 27,1 %. Kopējā rūpniecības produkcijas izlaide samazinājās par 0,8 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2020. g. janvāris–jūlijs,

salīdzinot ar2019. g.

janvāri–jūlijs (kalendāri koriģēts)

2020. g. jūlijs, salīdzinot ar

2020. g. jūniju(sezonāli koriģēts)

2019. g. jūliju

(kalendāri koriģēts)

Visa rūpniecība

-3,2

-0,8

0,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4,9

0,3

11,5

Apstrādes rūpniecība

-3,5

4,1

1,8

Pārtikas produktu ražošana

-1,0

0,7

-0,2

Dzērienu ražošana

-7,3

-3,3

-0,1

Tekstilizstrādājumu ražošana

-12,9

9,1

-10,8

Apģērbu ražošana

-13,3

30,7

9,1

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-0,2

8,9

12,5

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

2,5

-1,6

0,8

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

3,3

6,0

7,3

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

10,1

-8,7

13,7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-1,4

0,7

-1,2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-4,2

-7,3

-15,5

Elektrisko iekārtu ražošana

4,5

1,7

6,6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-9,1

25,6

11,9

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-25,1

7,5

-16,8

Mēbeļu ražošana

-3,4

11,4

10,5

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-27,6

13,9

-26,5

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-3,5

-27,1

-14,1

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2020. gada jūlijā, salīdzinot ar 2019. gada jūliju, kopējais apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri koriģētiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 5,5 %. Eksports palielinājās par 9,8 % (no tā eirozonā – par 14,6 %, ārpus eirozonas – par 5,6 %), savukārt vietējā tirgū apgrozījums samazinājās par 1,5 %.

2020. gada jūlijā, salīdzinot ar 2020. gada jūniju, kopējais apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli koriģētiem datiem pieauga par 4,2 %. Apgrozījums vietējā tirgū – par 0,4 % un eksportā – par 6,2 % (no tā eirozonā – par 12,1 %, ārpus eirozonas – par 1,6 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi