Preses relīze

Jūnijā rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 0,3 %

2020. gada jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada jūniju, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. Produkcijas apjoms apstrādes rūpniecībā samazinājās par 2,3 %, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9,3 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 8,3 %.

Joprojām būtisks ražošanas apjoma kritums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 34,9 %, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 20,7 %, apģērbu ražošanā – par 19,4 % un tekstilizstrādājumu ražošanā – par 16,4 %. Produkcijas izlaide samazinājās arī divās no trim pēc īpatsvara lielākajās apstrādes rūpniecības nozarēs: koksnes un koka izstrādājumu ražošanā (par 1,9 %) un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas (par 8,9 %). Savukārt pārtikas produktu ražošana saglabājās iepriekšējā gada līmenī.

Lai gan jūnijā apstrādes rūpniecību joprojām negatīvi ietekmēja COVID-19 krīze, tomēr šī ietekme, salīdzinot ar iepriekšējiem mēnešiem, samazinājās. Produkcijas izlaide pieauga gandrīz trešdaļai apstrādes rūpniecības nozaru, tai skaitā nozīmīgākais ražošanas apjoma kāpums bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā, citu transportlīdzekļu ražošanā un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā. Apstrādes rūpniecības produkcijas pieaugums bija arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 21,8 %, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 3 % un elektrisko iekārtu ražošanā – par 1,6 %.

2020. gada jūnijā, salīdzinot ar 2020. gada maiju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājās par 7,5 %. To ietekmēja apjoma kāpums apstrādes rūpniecībā – par 4,5 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3,1 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 24,3 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2020. g. janvāris–jūnijs,

salīdzinot ar

2019. g.

janvāri–jūniju

 (kalendāri izlīdzināts)

2020. gada 2. ceturksnī

salīdzinot ar

2020. gada jūnijā

salīdzinot ar

2020. g.

1. ceturksni

 (sezonāli izlīdzināts)

2019. g.

2. ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

2020. g. maiju

(sezonāli izlīdzināts)

2019. g. jūniju

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-3,8

-3,5

-5,1

7,5

-0,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,6

-4,2

0,1

3,1

9,3

Apstrādes rūpniecība

-4,5

-5,1

-6,1

4,5

-2,3

Pārtikas produktu ražošana

-1,2

-3,2

-3,1

1,9

0,0

Dzērienu ražošana

-8,8

-15,1

-15,1

36,5

-1,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

-13,3

-26,6

-26,9

11,3

-16,4

Apģērbu ražošana

-16,8

-9,4

-22,2

-5,8

-19,4

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-2,1

-2,6

-0,9

-1,0

-1,9

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

2,8

-13,0

-5,9

14,3

-3,9

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

2,7

2,9

6,0

-5,5

3,0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

9,5

15,9

19,5

12,2

21,8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-1,5

-10,4

-5,8

7.3

-0,9

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-2,4

-9,8

-7,0

-0,2

-8,9

Elektrisko iekārtu ražošana

4,2

3,3

2,6

6,7

1,6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-12,7

-5,3

-13,7

-10,2

-15,2

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-26,6

-41,1

-41,5

42,7

-20,7

Mēbeļu ražošana

-5,3

-13,2

-11,7

19,2

0,0

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-27,7

-14,8

-33,0

-24,6

-34,9

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-2,4

1,9

-0,8

24,3

8,3

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2020. gada jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada jūniju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri koriģētiem datiem faktiskajās cenās samazinājās par 0,1 %. Apgrozījuma kritums bija vietējā tirgū par 3,7 %, savukārt eksportā kāpums par 2 % (tai skaitā eirozonā – par 1,4 %, ārpus eirozonas – par 2,6 %).

2020. gada jūnijā, salīdzinot ar 2020. gada maiju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli koriģētiem datiem pieauga par 6,6 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 2,6 % un eksportā – par 8,8 % (tai skaitā eirozonā – par 5,3 %, ārpus eirozonas – par 11,6 %).

Publicētie dati nākamajos mēnešos var tikt precizēti, ja tiks iegūta papildu informācija no uzņēmumiem.

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”.

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:

Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi