Preses relīze

Martā rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 3,6 %

2020. gada martā, salīdzinot ar 2019. gada martu, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 3,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. To ietekmēja produkcijas apjoma samazinājums apstrādes rūpniecībā – par 3,6 %, elektroenerģijas un gāzes apgādē par 4,8 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 2,1 %.

Martā COVID-19 un valstī noteiktās ārkārtējās situācijas ietekmi kā ražošanas apjoma samazinājuma iemeslu minēja 6,5 % apsekoto uzņēmumu 13 apstrādes rūpniecības apakšnozarēs (gatavo metālizstrādājumu ražošanā, poligrāfijā, citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā, koksnes izstrādājumu un pārtikas ražošanā u.c.).

Būtisks apjoma kritums bija apģērbu ražošanā – par 33,2 % (gan COVID-19 ietekme, gan samazinājies pasūtījumu apjoms), iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 12,1 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 11,6 %. Produkcijas apjoma samazinājumu uzrādīja arī iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana un automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (attiecīgi – par 10,8 % un 10,6 %), un gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas – par 9,6 %.

Savukārt ražošanas apjoma kāpums bija papīra un papīra izstrādājumu ražošanā (par 11,3 %), elektrisko iekārtu ražošanā (par 8,7 %) un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 6,3 %). Produkcijas izlaide pieauga arī pēc īpatsvara lielākajās nozarēs – koksnes un koka izstrādājumu ražošanā (par 1,4 %) un pārtikas produktu ražošanā (par 1 %).

2020. gada martā, salīdzinot ar 2020. gada februāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 4,1 %. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 4,1 %, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 6,8 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9,2 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2020. g. 1. ceturksnī salīdzinot ar

2020. g. martā salīdzinot ar

2019. g. 4. ceturksni

 (sezonāli izlīdzināts)

2019. g. 1. ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

2020. g. februāri (sezonāli izlīdzināts)

2019. g. martu

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-1,9

-2,3

-4,1

-3,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

12,1

8,6

-9,2

-2,1

Apstrādes rūpniecība

-1,5

-2,6

-4,1

-3,6

Pārtikas produktu ražošana

0,5

0,7

-1,4

1

Dzērienu ražošana

-7,5

1,6

-18,6

-8,2

Tekstilizstrādājumu ražošana

4,7

1,4

-13,0

-5,4

Apģērbu ražošana

-12,3

-11,6

-29,1

-33,2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

0,5

-3,3

-2,8

1,4

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

11,0

11,7

-8,7

11,3

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

0,0

-0,4

-4,8

-4,8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-2,8

-2,9

-8,7

-5,4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

1,5

4,2

2,1

6,3

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-1,3

2,5

-17,3

-9,6

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

0,3

2,8

-15,3

-11,6

Elektrisko iekārtu ražošana

3,3

6,7

1,7

8,7

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

1,5

-11,6

-8,7

-10,8

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

1,6

-10,3

-2,5

-10,6

Mēbeļu ražošana

-6,4

1,1

-15,6

-6,1

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-12,9

-19,5

8,5

-12,1

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-7,5

-3,2

-6,8

-4,8

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2020. gada martā, salīdzinot ar 2019. gada martu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās samazinājās par 1,6 %. Apgrozījums eksportā samazinājās par 4 % (no tā eirozonā – par 5,9 %, ārpus eirozonas – par 2,4 %), savukārt vietējā tirgū apgrozījums pieauga par 3,4 %.

2020. gada martā, salīdzinot ar 2020. gada februāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 7 %. Apgrozījums eksportā samazinājās – par 11,4 % (no tā eirozonā – par 12,5 %, ārpus eirozonas – par 10,4 %), savukārt vietējā tirgū apgrozījums pieauga par 2 %.

 

Publicētie dati nākamajos mēnešos var tikt precizēti, ja tiks iegūta papildu informācija no uzņēmumiem.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi