Preses relīze

2020. gada janvārī rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 4,5 %

2020. gada janvārī, salīdzinot ar 2019. gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 4,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kritums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē par 11 % (samazinājās gāzes piegāde patērētājiem) un apstrādes rūpniecībā – par 3,6 %, savukārt produkcijas apjoma pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 10,7 %.

Salīdzinot ar 2019. gada janvāri, par 10,7 % produkcijas izlaide samazinājās pēc īpatsvara lielākajā rūpniecības nozarē – koksnes un koka izstrādājumu ražošanā un to ietekmēja ražošanas apjoma kritums finiera lokšņu un koka paneļu ražošanā (par 23,7 %). Produkcijas izlaide samazinājās iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 24,2 %, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 19,1 % un automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 13,1 %. Rūpniecības produkcijas apjoma kritums bija arī farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā.

Vislielākais apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada janvāri, bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 19,2 %, dzērienu ražošanā – par 11,5 %, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 11,2 %.

2020. gada janvārī, salīdzinot ar 2019. gada decembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,9 %. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1,2 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 9,5 %, bet kāpums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 7,4 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2020. g. janvāris, salīdzinot ar

2019. g. decembri (sezonāli izlīdzināts)

2019. g. janvāri (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-1,9

-4,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

7.4

10,7

Apstrādes rūpniecība

-1,2

-3,6

Pārtikas produktu ražošana

0,2

1,0

Dzērienu ražošana

-10,6

11,5

Tekstilizstrādājumu ražošana

11,6

5,7

Apģērbu ražošana

-8,0

-0,9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-0,9

-10,7

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

16,3

2,2

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

0,6

-1,6

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-5,4

-2,1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

3,0

7,9

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

2,0

11,2

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-0,8

19,2

Elektrisko iekārtu ražošana

-2,4

3,0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-6,0

-19,1

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

1,1

-13,1

Mēbeļu ražošana

-3,2

3,4

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-24,8

-24,2

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-9,5

-11,0

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2020. gada janvārī, salīdzinot ar 2019. gada janvāri, kopējais apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 1,9 %, eksporta apgrozījums pieauga par 3,8 % (tai skaitā eirozonā – par 4,9 %, ārpus eirozonas – par 2,8 %), bet vietējā tirgū – samazinājās par 1,9 %.

2020. gada janvārī, salīdzinot ar 2019. gada decembri, kopējais apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 6 %, eksporta apgrozījums pieauga par 9,7 % (tai skaitā eirozonā – par 6,6 %, ārpus eirozonas – par 12,6 %), savukārt vietējā tirgū apgrozījums samazinājās par 0,6 %.

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Mārīte Baranova

E-pasts: Marite.Baranova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366830

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi