Preses relīze

2019. gadā apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 2 %

2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde saruka par 5 %, elektroenerģijas un gāzes apgāde par 4,4 %, savukārt rūpniecības (kas ietver iepriekšminētās nozares) apjoms kopumā pieauga par 0,8 %.

Apstrādes rūpniecības ražošanas apjoma kāpumu 2019. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ietekmēja  produkcijas ražošanas pieaugums gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 13,5 %, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 9,3 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē – par 8,8 % un elektrisko iekārtu ražošanā – par 16 %. 2019. gadā no kopumā 22 apstrādes rūpniecības nozarēm 10 nozares uzrādīja produkcijas izlaides kāpumu.

Savukārt ražošanas apjoma kritums 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, bija apģērbu ražošanas nozarē – par 5,5 %, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 3,7 % un mēbeļu ražošanā – par 2,8  %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2019. gadā salīdzinot ar 2018. gadu
(procentos, salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

apstrādes rūpniecība 2019. gadā

2019. gada decembrī, salīdzinot ar 2018. gada decembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 3,2 %. Ražošanas apjoma kritums bija apstrādes rūpniecībā – par 1,9 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5,3 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 5,7 %.

Salīdzinot ar 2018. gada decembri, vislielākais ražošanas apjoma samazinājums bija iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 14,4 %, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 13,2 % un tekstilizstrādājumu ražošanā – par 9,6 %. Produkcijas izlaide samazinājās arī divās pēc īpatsvara lielākajās apstrādes rūpniecības nozarēs: koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā – par 5,2 %, pārtikas produktu ražošanā – par 0,3 %.

Savukārt ražošanas apjoms pieauga mēbeļu ražošanā – par 15,6 %, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 12,3 % un dzērienu ražošanā – par 10,5 %.

2019. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,3 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0,3 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0,4 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija kāpums par 6,5 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2019. g. 4. cet., salīdzinot ar

2019. g. decembris, salīdzinot ar

2019. g.

3. cet. (sezonāli izlīdzināts)

2018. g.

4. cet. (kalendāri izlīdzināts)

2019. g. novembri (sezonāli izlīdzināts)

2018. g. decembri

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-1,7

0,0

-0,3

-3,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

-14,6

6,5

-5,3

Apstrādes rūpniecība

0,0

-0,1

-0,3

-1,9

Pārtikas produktu ražošana

-0,1

-1,2

1,2

-0,3

Dzērienu ražošana

9,1

7,1

10,3

10,5

Tekstilizstrādājumu ražošana

-7,5

-9,6

-2,2

-9,6

Apģērbu ražošana

7,3

-0,6

-0,9

-0,8

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

1,7

-2,0

-0,4

-5,2

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-4,5

3,4

-17,5

-5,4

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

0,5

5,8

-4,3

4,5

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

6,2

4,2

2,2

9,4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

1,2

0,8

-0,6

-3,6

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-0,5

9,0

-1,4

2,4

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-1,0

2,4

6,6

7,0

Elektrisko iekārtu ražošana

-6,3

-1,1

0,4

5,8

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-3,6

-13,5

9,6

-14,4

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-8,2

-16,4

1,1

-13,2

Mēbeļu ražošana

8,9

8,0

-4,4

15,6

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-3,0

-3,0

8,5

12,3

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-10,7

2,3

-0,4

-5,7

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 3,4 %. To ietekmēja kāpums vietējā tirgū par 4,5 % un eksportā – par 2,8 % (tai skaitā eirozonā – par 2,9 %, ārpus eirozonas – par 2,7 %).

2019. gada decembrī, salīdzinot ar 2018. gada decembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem samazinājās par 3,2 %. Apgrozījuma kritums bija eksportā par 6 % (tai skaitā ārpus eirozonas – par 12,9 %, bet eirozonā pieaugums – par 4,1 %), savukārt vietējā tirgū apgrozījums pieauga par 1,5 %.

2019. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1,9 %. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 0,1 % un eksportā bija kritums par 2,9 % (tai skaitā ārpus eirozonas – par 5,8 %, bet eirozonā bija kāpums par 0,4 %).

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”.

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Mārīte Baranova
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Marite.Baranova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366830

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi