Preses relīze

Aprīlī apstrādes rūpniecības izlaide saglabā pieaugumu

2019. gada aprīlī, salīdzinot ar 2018. gada aprīli, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. To ietekmēja ražošanas apjoma kritums elektroenerģijas un gāzes apgādē par 22,6 % (siltā un sausā laika ietekmē samazinājās hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas daudzums), bet pieaugums bija apstrādes rūpniecībā par 3,8 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 23 % (to ietekmēja kūdras eksporta pieaugums un ceļu būve).

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, ražošanas apjoma pieaugums bija elektrisko iekārtu ražošanā – par 28,8 %, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 26,9 %, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 11,7 % un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 11 %. Pieaugumu uzrādīja arī divas no trim pēc īpatsvara lielākās nozares: pārtikas produktu ražošana un gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (pieaugums attiecīgi par 2,5 % un 9,9 %).

Savukārt koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā bija kritums par 0,6 %. Produkcijas izlaide samazinājās arī mēbeļu ražošanā – par 10,9 %, dzērienu ražošanā – par 4,4 %, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 2,6 %.

2019. gada aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada martu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā par 0,1 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 8,7 %, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3,5 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2019. g. janvāris – aprīlis,

salīdzinot ar

2018. g.  janvāri – aprīli

 (kalendāri izlīdzināts)

2019. g. aprīlis, salīdzinot ar

2019. g. martu (sezonāli izlīdzināts)

2018. g. aprīli

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-1,2

-2,0

-2,4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

16,2

3,5

23,0

Apstrādes rūpniecība

4,7

-0,1

3,8

Pārtikas produktu ražošana

-0,9

3,8

2,5

Dzērienu ražošana

-1,3

1,2

-4,4

Tekstilizstrādājumu ražošana

5,2

5,3

6,2

Apģērbu ražošana

-8,9

-5,4

-0,7

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

5,9

-2,4

-0,6

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-7,9

-0,4

-0,9

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

11,7

-3,0

11,7

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

4,1

10,9

-2,6

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-5,7

-1,9

-8,4

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

12,5

-4,6

9,9

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

13,5

-7,1

11,0

Elektrisko iekārtu ražošana

22,0

5,0

28,8

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

10,4

-7,9

0,9

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

3,7

0,6

1,6

Mēbeļu ražošana

-8,3

-0,7

-10,9

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

18,2

13,0

26,9

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-18,2

-8,7

-22,6

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2019. gada aprīlī, salīdzinot ar 2018. gada aprīli, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 7,7 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 9,2 % un eksportā – par 6,9 % (tai skaitā eirozonā – par 9,7 %, ārpus eirozonas – par 4,6 %).

2019. gada aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada martu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 2,2 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 1,6 %, savukārt eksportā samazinājās par 4,2 % (tai skaitā eirozonā – par 5,2 %, ārpus eirozonas – par 3,3 %).

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē sadaļā „Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:

Mārīte Baranova
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Marite.Baranova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366830

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi