Preses relīze

Septembrī apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 3,1 %

2019. gada septembrī, salīdzinot ar 2018. gada septembri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 7,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. To ietekmēja ražošanas apjoma kāpums elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 27,8 % (palielinājās elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās un koģenerācijas stacijās, kā arī gāzes piegāde patērētājiem) un apstrādes rūpniecībā – par 3,1 %. Savukārt ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē produkcijas apjoms samazinājās par 15,5 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, nozīmīgs apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma kāpums bija augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs: farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā, elektrisko iekārtu ražošanā – par 22,1 % un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 17,5 %. Ražošanas apjoms ievērojami pieauga arī iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 29,2 % un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 15,5 %.

Savukārt ražošanas apjoma samazinājums bija divās no trim pēc īpatsvara lielākajās nozarēs: pārtikas produktu ražošanā un koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā (attiecīgi par 3,2 % un 0,6 %). Kritums bija arī iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā (par 10,3 %), automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā (par 10,2 %) un apģērbu ražošanā (par 7,8 %).

2019. gada septembrī, salīdzinot ar 2019. gada augustu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājās par 1,2 %, tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgāde – par 3,1 % un apstrādes rūpniecība – par 0,8 %, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 6,1 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2019. g. janvāris– septembris, salīdzinot ar 2018. g. janvāri–septembri (kalendāri izlīdzināts)

2019. g. 3. ceturksnī salīdzinot ar

2019. g. septembrī salīdzinot ar

2019. g. 2. cet. 
(sezonāli izlīdzināts)

2018. g. 3. cet. 
(kalendāri izlīdzināts)

2019. g. augustu 
(sezonāli izlīdzināts)

2018. g. septembri 
(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

1,1

2,3

2,6

1,2

7,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-1,9

-9,2

-13,0

-6,1

-15,5

Apstrādes rūpniecība

2,7

0,4

1,5

0,8

3,1

Pārtikas produktu ražošana

-0,9

-0,8

-0,8

-1,1

-3,2

Dzērienu ražošana

-1,6

-2,2

-6,5

2,4

-0,4

Tekstilizstrādājumu ražošana

5,5

1,4

4,4

-5,4

-0,9

Apģērbu ražošana

-7,1

-9,7

-9,4

7,5

-7,8

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

0,4

-0,5

-5,2

2,7

-0,6

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-0,1

1,5

4,2

6,9

7,7

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

7,8

2,5

5,5

-4,1

1,8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-4,6

2,0

-9,0

4,5

2,9

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-3,3

1,1

0,7

-4,5

-4,4

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

15,1

4,3

17,9

-1,0

15,5

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

11,2

6,7

17,0

5,1

17,5

Elektrisko iekārtu ražošana

23,6

3,8

22,3

4,1

22,1

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

2,3

-4,2

-4,7

-9,7

-10,3

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-0,2

-2,9

-5,6

-5,5

-10,2

Mēbeļu ražošana

-6,5

-0,5

-4,5

-4,8

-6,9

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

14,3

-5,2

12,3

11,8

29,2

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-6,9

16,7

10,6

3,1

27,8

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2019. gada septembrī, salīdzinot ar 2018. gada septembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 2 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 0,5 % un eksportā – par 2,8 % (kritums eirozonā – par 2,3 %, bet ārpus eirozonas pieaugums par 7,3 %).

2019. gada septembrī, salīdzinot ar 2019. gada augustu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 2,1 %. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 1,8 % un eksportā – par 2,2 % (tai skaitā eirozonā – par 6,2 %, bet ārpus eirozonas pieaugums par 1,2 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Mārīte Baranova
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Marite.Baranova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366830

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi