Preses relīze

Oktobrī rūpniecības apjoma pieaugums par 3 %

2019. gada oktobrī, salīdzinot ar 2018. gada oktobri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma pieaugums bija apstrādes rūpniecībā – par 1,8 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 11,9 %, bet kritums – ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 19,6 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, ražošanas apjoma kāpumu par 1,1 % uzrādīja pēc īpatsvara lielākā apstrādes rūpniecības nozare – koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana. Apstrādes rūpniecības produkcijas pieaugums bija arī gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 15,8 % un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 5,2 %.

Savukārt apstrādes rūpniecības izlaides apjoma kritums bija pārtikas produktu ražošanā – par 1,8 %, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 14,4 % un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 2,5 %.

2019. gada oktobrī, salīdzinot ar 2019. gada septembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2,3 %, tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 12,7 %, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0,6 %. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide saglabājās iepriekšējā līmenī.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2019. g. janvāris – oktobris,

salīdzinot ar 2018. g.

janvāri – oktobri

(kalendāri izlīdzināts)

2019. g. oktobris, salīdzinot ar

2019. g. septembri (sezonāli izlīdzināts)

2018. g. oktobri

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

1,3

-2,3

3,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-3,9

0,6

-19,6

Apstrādes rūpniecība

2,6

0,0

1,8

Pārtikas produktu ražošana

-1,0

0,3

-1,8

Dzērienu ražošana

-1,0

3,9

7,1

Tekstilizstrādājumu ražošana

3,9

-3,2

-6,0

Apģērbu ražošana

-6,7

3,3

-3,0

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

0,4

1,7

1,1

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

0,2

-8,8

2,3

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

7,9

2,4

8,8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-4,7

-2,8

-5,4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-2,5

6,2

5,2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

15,2

1,1

15,8

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

9,6

-7,3

-2,5

Elektrisko iekārtu ražošana

19,2

-12,7

-7,5

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

1,6

1,4

-4,5

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-1,8

-2,3

-17,5

Mēbeļu ražošana

-5,6

6,2

1,1

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

9,9

-16,1

-14,4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-5,2

-12,7

11,9

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2019. gada oktobrī, salīdzinot ar 2018. gada oktobri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 1,2 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 9,1 %, savukārt eksportā samazinājās par 2,8 % (kritums eirozonā – par 6,1 %, bet ārpus eirozonas bija pieaugums par 0,2 %).

2019. gada oktobrī, salīdzinot ar 2019. gada septembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 0,9 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 7,6 %, savukārt eksportā samazinājās par 2,6 % (tai skaitā eirozonā – par 0,1 % un ārpus eirozonas – par 4,6 %).

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Mārīte Baranova
E-pasts:
Marite.Baranova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366830

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi