Preses relīze

Martā apstrādes rūpniecības izlaide saglabā stabilu pieauguma tempu

2019. gada martā, salīdzinot ar 2018. gada martu, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 1,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Produkcijas apjoms ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē palielinājās par 18 % un apstrādes rūpniecībā – par 4,7 %, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē saruka par 9,6 %.

Lielākais produkcijas apjoma pieaugums starp apstrādes rūpniecības nozarēm bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 26,7 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 21,4 % un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 17,4 %, savukārt produkcijas izlaides samazinājums – papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 11,2 % un mēbeļu ražošanā – par 10,6 %.

2019. gada martā, salīdzinot ar 2019. gada februāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,7 %. Tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 7,1 %, bet kritums bija apstrādes rūpniecībā par 1,1 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0,5 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2019. gada 1. ceturksnī , salīdzinot ar

2019. gada martā, salīdzinot ar

2018. g. 4. ceturksni (sezonāli izlīdzināts)

2018. g. 1. ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

2019. g. februāri (sezonāli izlīdzināts)

2018. g. martu

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-0,5

-0,8

0,7

1,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-1,6

13,3

-0,5

18,0

Apstrādes rūpniecība

0,7

5,0

-1,1

4,7

Pārtikas produktu ražošana

-1,0

-2,1

-2,3

-4,5

Dzērienu ražošana

-5,2

0,3

-8,3

3,3

Tekstilizstrādājumu ražošana

-2,0

4,8

-7,1

1,3

Apģērbu ražošana

-6,4

-11,4

15,1

0,2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

2,1

8,0

-6,1

3,5

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

3,0

-9,8

-0,4

-11,2

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

6,2

11,7

5,6

16,1

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-1,3

7,0

-20,1

6,0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-0,8

-4,6

-4,0

-7,0

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

5,3

13,5

-3,9

17,4

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-1,0

14,7

6,3

21,4

Elektrisko iekārtu ražošana

-3,2

18,7

1,2

15,0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

1,5

14,1

-5,0

3,0

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

1,9

4,5

-2,0

3,8

Mēbeļu ražošana

-1,7

-7,5

-5,5

-10,6

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-1,5

14,2

-3,4

26,7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-2,2

-17,3

7,1

-9,6

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2019. gada martā, salīdzinot ar 2018. gada martu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 6,6 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 4,3 % un eksportā – par 7,8 % (no tā eirozonā – par 6 %, ārpus eirozonas – par 9,2 %).

2019. gada martā, salīdzinot ar 2019. gada februāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 2,4 %. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 1,3 % un eksportā - par 3 % (tai skaitā eirozonā – par 4,3 %, ārpus eirozonas – par 1,9 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Mārīte Baranova
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Marite.Baranova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366830

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi