Preses relīze

Maijā apstrādes rūpniecībā mērens pieaugums

2019. gada maijā, salīdzinot ar 2018. gada maiju, apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 1,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. Ražošanas apjoma kāpums bija arī elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 2,8 %, bet kritums – ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 3,3 %. Kopējā rūpniecības produkcijas izlaide palielinājās par 1,7 %.

Joprojām būtisks ražošanas apjoma pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, bija elektrisko iekārtu ražošanā – par 32,9 %. Produkcijas apjoms pieauga arī apģērbu ražošanā – par 13,3 %. Tāpat kā iepriekšējos mēnešos, produkcijas izlaides kāpumu uzrādīja gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas – par 12 %, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana – par 11,8 %, tekstilizstrādājumu ražošana – par 11,4 %.

Savukārt produkcijas izlaide samazinājās ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 10,2 %, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 6,7 %. Ražošanas apjoma kritumu uzrādīja arī divas no trim pēc īpatsvara lielākās nozares: koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana un pārtikas produktu ražošana (samazinājums attiecīgi par 3,6 % un 1,8 %).

2019. gada maijā, salīdzinot ar 2019. gada aprīli, apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,1 %. Ražošanas apjoms saruka arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 8,3 %, bet pieauga elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 10,9 %. Kopējā rūpniecības produkcijas izlaide pieauga par 2,1 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2019. g. janvāris – maijs,

salīdzinot ar 2018. g. janvāri – maiju (kalendāri izlīdzināts)

2019. g. maijs, salīdzinot ar

2019. g. aprīli (sezonāli izlīdzināts)

2018. g. maiju

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-0,6

2,1

1,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

10,5

-8,3

-3,3

Apstrādes rūpniecība

4,0

-0,1

1,7

Pārtikas produktu ražošana

-1,1

-2,4

-1,8

Dzērienu ražošana

-0,3

3,2

2,7

Tekstilizstrādājumu ražošana

6,6

2,4

11,4

Apģērbu ražošana

-5,1

8,9

13,3

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

3,9

1,0

-3,6

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-5,2

6,1

6,6

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

10,1

-4,1

4,2

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

0,4

-3,1

-10,2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-6,0

1,2

-6,7

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

12,4

2,7

12,0

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

10,9

4,5

-0,7

Elektrisko iekārtu ražošana

24,5

2,1

32,9

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

10,8

21,1

11,8

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

4,3

3,2

6,5

Mēbeļu ražošana

-7,1

6,0

-2,3

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

15,5

0,0

8,2

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-16,1

10,9

2,8

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2019. gada maijā, salīdzinot ar 2018. gada maiju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 2 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 0,8 % un eksportā – par 2,7 % (tai skaitā eirozonā – par 4,5 %, ārpus eirozonas – par 1 %).

2019. gada maijā, salīdzinot ar 2019. gada aprīli, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 0,1 %. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 3 %, savukārt eksportā pieauga par 1,5 % (tai skaitā eirozonā – par 4,3 %, bet kritums ārpus eirozonas – par 0,9 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Mārīte Baranova
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Marite.Baranova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366830

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi