Preses relīze

Jūnijā apstrādes rūpniecība saglabā pieaugumu

2019. gada jūnijā, salīdzinot ar 2018. gada jūniju, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 4,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. Ražošanas apjoma kāpums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 23,5 % (palielinājās koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas apjoms un gāzes piegāde patērētājiem) un apstrādes rūpniecībā – par 0,8 %, bet kritums – ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 10,2 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, vislielākais apstrādes rūpniecības ražošanas apjoma kāpums bija elektrisko iekārtu ražošanā – par 23,9 %, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 19 %, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 12,9 % un iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 12 %.

Savukārt vislielākais ražošanas apjoma samazinājums bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 12,6 %, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 11,6 % un apģērbu ražošanā – par 10 %.

2019. gada jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada maiju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājās par 1,6 %. Ražošanas apjoma kāpums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 13,4 %, savukārt apstrādes rūpniecībā un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē produkcijas apjoms samazinājās attiecīgi par 0,6 % un 2,5 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2019. g. janvāris–jūnijs,

salīdzinot ar 2018. g.

janvāri–jūniju (kalendāri izlīdzināts)

2019. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar

2019. gada jūnijā, salīdzinot ar

2019. g.

1. ceturksni

 (sezonāli izlīdzināts)

2018. g.

2. ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

2019. g. maiju

(sezonāli izlīdzināts)

2018. g. jūniju

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

0,4

1,1

1,4

1,6

4,4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

6,1

-3,0

1,4

-2,5

-10,2

Apstrādes rūpniecība

3,4

-0,6

2,2

-0,6

0,8

Pārtikas produktu ražošana

-0,9

0,7

0,1

0,2

-0,3

Dzērienu ražošana

1,4

3,7

2,1

3,7

7,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

6,2

0,6

7,6

-6,2

4,4

Apģērbu ražošana

-6,1

8,0

-0,1

-9,8

-10,0

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

3,3

-5,2

-1,3

5,0

0,5

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-2,3

3,6

6,4

5,7

12,9

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

9,1

-3,4

6,5

-2,7

3,0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-2,5

-4,2

-9,0

1,9

-12,6

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-5,7

-1,6

-6,5

-0,5

-6,2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

13,7

-0,1

13,9

2,5

19,0

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

7,4

-0,8

1,5

-7,3

-7,3

Elektrisko iekārtu ražošana

24,3

9,9

28,2

4,5

23,9

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

6,4

-4,9

1,0

-19,1

-11,6

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

2,5

0,8

0,7

-7,0

-8,5

Mēbeļu ražošana

-7,4

-1,7

-7,3

-6,7

-9,2

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

15,6

10,0

16,6

-12,8

12,0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-12,6

6,3

-2,5

13,4

23,5

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2019. gada jūnijā, salīdzinot ar 2018. gada jūniju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 1,6 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 5,2 %, savukārt eksportā samazinājās par 0,4 % (kritums eirozonā – par 2,5 %, bet ārpus eirozonas pieaugums par 1,4 %).

2019. gada jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada maiju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1,7 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 0,7 %, savukārt eksportā samazinājās par 2,9 % (tai skaitā eirozonā – par 9 %, bet ārpus eirozonas pieaugums par 2,3 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Mārīte Baranova
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Marite.Baranova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366830

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi