Preses relīze

Jūlijā apstrādes rūpniecībā turpinās mērens pieaugums

2019. gada jūlijā, salīdzinot ar 2018. gada jūliju, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kritums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 6,2 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 14,9 %, bet pieaugums – apstrādes rūpniecībā par 1,3 %.

Salīdzinot ar 2018. gada atbilstošo mēnesi, vislielākais ražošanas apjoma pieaugums bija elektrisko iekārtu ražošanā – par 29,7 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 23,7 %, gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas – par 17,8 %. Ražošanas apjoma kāpumu uzrādīja arī pēc īpatsvara otra lielākā apstrādes rūpniecības nozare – pārtikas produktu ražošana – par 2,1 %.

Savukārt apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma kritums bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 16,3 %, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā – par 8,5 % un mēbeļu ražošanā – par 5,5 %.

2019. gada jūlijā, salīdzinot ar 2019. gada jūniju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2,1 %. Kritums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 9,1 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3,1 %, bet pieaugums apstrādes rūpniecībā – par 0,1 %.

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2019. g. janvāris – jūlijs,

salīdzinot ar 2018. g. janvāri – jūliju (kalendāri izlīdzināts)

2019. g. jūlijs, salīdzinot ar

2019. g. jūniju (sezonāli izlīdzināts)

2018. g. jūliju

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

0,1

-2,1

-1,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,7

-3,1

-14,9

Apstrādes rūpniecība

3,1

0,1

1,3

Pārtikas produktu ražošana

-0,5

1,7

2,1

Dzērienu ražošana

0,7

-4,8

-2,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

5,4

2,0

0,8

Apģērbu ražošana

-5,9

-3,3

-4,3

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

1,5

-5,0

-8,5

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-1,2

-6,1

5,4

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

8,7

3,1

6,4

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-4,5

-2,3

-16,3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-4,3

2,0

3,2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

14,2

-0,5

17,8

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

10,2

13,8

23,7

Elektrisko iekārtu ražošana

25,1

-2,2

29,7

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

5,4

3,4

0,0

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

1,8

4,8

-2,1

Mēbeļu ražošana

-7,2

0,1

-5,5

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

14,4

3,4

8,4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-12,0

-9,1

-6,2

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2019. gada jūlijā, salīdzinot ar 2018. gada jūliju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 0,6 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 1,1 % un eksportā – par 0,4 % (kritums eirozonā – par 2 %, bet ārpus eirozonas pieaugums par 2.5 %).

2019. gada jūlijā, salīdzinot ar 2019. gada jūniju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1,1 %. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 1,8 % un eksportā –par 0,7 % (tai skaitā eirozonā – par 0,2 %, ārpus eirozonas – par 1,1 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Mārīte Baranova
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Marite.Baranova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366830

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi