Preses relīze

2019. gada janvārī rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 1,8 %

2019. gada janvārī, salīdzinot ar 2018. gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. To ietekmēja ražošanas apjoma kritums elektroenerģijas un gāzes apgādē par 15,3 %, samazinoties hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjomam. Savukārt produkcijas apjoma pieaugums bija apstrādes rūpniecībā – par 3,6 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 8,4 %.

Salīdzinot ar 2018. gada janvāri, lielākais apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma pieaugums bija iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 30,1 %, elektrisko iekārtu ražošanā – par 23,7 %, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 11,2 %, kā arī automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 10,2 %. Ražošanas apjoma kāpumu uzrādīja arī divas no trim pēc īpatsvara lielākās nozares: koksnes un koka izstrādājumu ražošana un gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (pieaugums attiecīgi par 9,3 % un 3,1 %).

Ražošanas apjoms samazinājās apģērbu ražošanā – par 19,8 %, dzērienu ražošanā – par 10,8 %, mēbeļu ražošanā – par 10,2 %, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 8,7 %, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 7,7 %. Pēc īpatsvara otrajā lielākajā apstrādes rūpniecības nozarē – pārtikas produktu ražošanā – saražotās produkcijas apjoms samazinājās par 0,5 %.

2019. gada janvārī, salīdzinot ar 2018. gada decembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 3,7 %. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1,2 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3,1 %, un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 8,8 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2019. g. janvāris, salīdzinot ar

2018. g. decembri (sezonāli izlīdzināts)

2018. g. janvāri (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-3,7

-1,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-3,1

8,4

Apstrādes rūpniecība

-1,2

3,6

Pārtikas produktu ražošana

-0,4

-0,5

Dzērienu ražošana

-16,1

-10,8

Tekstilizstrādājumu ražošana

2,8

6,5

Apģērbu ražošana

-15,2

-19,8

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

1,6

9,3

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

9,2

-7,7

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

9,3

11,2

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

0,9

5,0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-3,4

-8,7

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-6,0

3,1

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-11,4

0,0

Elektrisko iekārtu ražošana

-1,1

23,7

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-2,9

30,1

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

5,2

10,2

Mēbeļu ražošana

6,1

-10,2

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-0,7

2,5

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-8,8

-15,3

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2019. gada janvārī, salīdzinot ar 2018. gada janvāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 10,9 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 10,1 %, eksportā – par 11,3 % (tai skaitā eirozonā – par 11,5 %, ārpus eirozonas – par 11,2 %).

2019. gada janvārī, salīdzinot ar 2018. gada decembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 2,6 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 2,8 %, eksportā – par 2,4 % (tai skaitā eirozonā – par 6,2 %, bet kritums ārpus eirozonas – par 0,5 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Mārīte Baranova
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pas
ts: Marite.Baranova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366830

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi