Preses relīze

Augustā rūpniecības apjoma pieaugums par 2 %

2019. gada augustā, salīdzinot ar 2018. gada augustu, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma pieaugums bija apstrādes rūpniecībā – par 0,4 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 8,9 %, bet kritums – ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 8,3 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, ražošanas apjoma pieaugumu joprojām turpināja uzrādīt gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas – par 20,9 %, elektrisko iekārtu ražošana un tekstilizstrādājumu ražošana (katra par 15,1 %). Produkcijas izlaide pieauga arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 9,8 %.

Savukārt apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma kritums bija apģērbu ražošanā – par 16 %, dzērienu ražošanā – par 14,2 % un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 11 %. Ražošanas apjoms samazinājās arī divās no trim pēc īpatsvara lielākajās apstrādes rūpniecības nozarēs: koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā un pārtikas produktu ražošanā (samazinājums attiecīgi par 6,4 % un 1 %).

2019. gada augustā, salīdzinot ar 2019. gada jūliju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 3 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0,6 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 12,4 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2019. g. janvāris – augusts,

salīdzinot ar

2018. g. janvāri – augustu

(kalendāri izlīdzināts)

2019. g. augusts, salīdzinot ar

2019. g. jūliju (sezonāli izlīdzināts)

2018. g. augustu

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

0,3

3,0

2,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,1

3,0

-8,3

Apstrādes rūpniecība

2,7

0,6

0,4

Pārtikas produktu ražošana

-0,6

-1,8

-1,0

Dzērienu ražošana

-1,7

-1,9

-14,2

Tekstilizstrādājumu ražošana

6,7

7,4

15,1

Apģērbu ražošana

-7,0

-7,9

-16,0

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

0,5

1,1

-6,4

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-1,1

-0,2

-0,2

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

8,7

6,1

8,3

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-5,3

4,2

-11,0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-2,8

2,2

5,7

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

15,0

3,6

20,9

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

10,1

-6,7

9,8

Elektrisko iekārtu ražošana

23,9

1,5

15,1

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

3,8

5,9

-4,9

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

0,8

-2,1

-5,8

Mēbeļu ražošana

-6,4

5,9

-1,5

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

12,2

-4,2

-0,7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-10,1

12,4

8,9

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2019. gada augustā, salīdzinot ar 2018. gada augustu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 2,5 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 2,3 % un eksportā – par 2,6 % (eirozonā apgrozījums nemainījās, bet ārpus eirozonas bija pieaugums par 4,9 %).

2019. gada augustā, salīdzinot ar 2019. gada jūliju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 5 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 1,4 % un eksportā –  par 7 % (tai skaitā eirozonā – par 12,4 % un ārpus eirozonas – par 2,8 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi