Preses relīze

Novembrī rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 0,6 %

2018. gada novembrī, salīdzinot ar 2017. gada novembri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. To ietekmēja ražošanas apjoma kritums elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 12,2 %, savukārt apjoma pieaugums bija apstrādes rūpniecībā – par 3,3 %, un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 12,1 %.

Nozīmīgs apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, bija elektrisko iekārtu ražošanā – par 30,4 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 15,5 % un tekstilizstrādājumu ražošanā – par 12,3 %. Ražošanas apjoma kāpumu uzrādīja arī divas no trim pēc īpatsvara lielākās nozares: koksnes un koka izstrādājumu ražošana – par 3,2 % un gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozare, izņemot mašīnas un iekārtas – par 4,8 %.

Savukārt ražošanas apjoms saruka pārtikas produktu ražošanā – par 2,9 %, dzērienu ražošanā – par 7,7 %, kā arī nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 10,4 % un apģērbu ražošanā – par 8 %.

2018. gada novembrī, salīdzinot ar 2018. gada oktobri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,9 %. Ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija kāpums par 5,2 %, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1,4 % un apstrādes rūpniecībā – par 1,2 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. g. janvāris – novembris,

salīdzinot ar

2017. g. janvāri – novembri

 (kalendāri izlīdzināts)

2018. g. novembris, salīdzinot ar

2018. g. oktobri (sezonāli izlīdzināts)

2017. g. novembri

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

1,7

0,9

-0,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4,1

5,2

12,1

Apstrādes rūpniecība

3,1

1,2

3,3

Pārtikas produktu ražošana

-2,1

1,7

-2,9

Dzērienu ražošana

-4,9

3,1

-7,7

Tekstilizstrādājumu ražošana

0,2

6,2

12,3

Apģērbu ražošana

-0,3

0,2

-8,0

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

4,9

-0,2

3,2

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-1,8

4,5

0,7

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-2,2

5,5

-0,1

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

11,0

-2,2

4,5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

2,2

-1,7

-10,4

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

4,5

4,7

4,8

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

3,2

3,1

15,5

Elektrisko iekārtu ražošana

21,5

7,1

30,4

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

7,4

13,9

10,4

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

24,9

-5,3

3,1

Mēbeļu ražošana

3,3

4,2

5,5

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-5,9

-9,5

0,3

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-2,2

1,4

-12,2

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2018. gada novembrī, salīdzinot ar 2017. gada novembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 6,6 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 7,5 % un eksportā – par 6,2 % (tai skaitā eirozonā – par 7,5 %, ārpus eirozonas – par 5,1 %).

2018. gada novembrī, salīdzinot ar 2018. gada oktobri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 2,8 %. Apgrozījums vietējā tirgū palielinājās par 1,9 % un  eksportā – par 3,3 % (tai skaitā eirozonā – par 1,8 %, ārpus eirozonas – par 5,8 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts
: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Mārīte Baranova
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Marite.Baranova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366830

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi