Preses relīze

Oktobrī rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 1,9 %

2018. gada oktobrī, salīdzinot ar 2017. gada oktobri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kritumu ietekmēja samazinājums elektroenerģijas un gāzes apgādē  par 17,7 %, savukārt apjoma kāpums bija gan apstrādes rūpniecībā – par 3,3 %, gan ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 6,3 %.

Produkcijas apjoms, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, pieauga divās no trim pēc īpatsvara lielākajās apstrādes rūpniecības nozarēs: koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 6,2 % un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 2,9 %. Produkcijas izlaides pieaugumu uzrādīja arī elektrisko iekārtu ražošana – par 20,2 %, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana – par 16,8 % un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana – par 16,7 %.

Produkcijas izlaide samazinājās dzērienu ražošanā – par 8 %, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 7,8 %, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 7,6 %, kā arī pārtikas produktu ražošanā – par 3,2 %.

2018. gada oktobrī, salīdzinot ar 2018. gada septembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,3 %. Tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 11,9 %, bet apstrādes rūpniecībā un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija ražošanas apjoma kāpums par 1 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. g. janvāris – oktobris,

salīdzinot ar

2017. g.

janvāri – oktobri

 (kalendāri izlīdzināts)

2018. g. oktobrī, salīdzinot ar

2018. g. septembri (sezonāli izlīdzināts)

2017. g. oktobri

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

2,0

-1,3

-1,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,3

1,0

6,3

Apstrādes rūpniecība

3,1

1,0

3,3

Pārtikas produktu ražošana

-2,1

-0,8

-3,2

Dzērienu ražošana

-4,7

-1,9

-8,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

-1,4

0,7

4,0

Apģērbu ražošana

0,6

1,3

-2,1

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

5,1

-0,1

6,2

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-2,1

-5,1

-7,8

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-2,5

-3,6

-7,6

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

12,1

3,4

7,1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

4,0

-0,1

-1,0

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

4,5

0,1

2,9

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

2,3

7,4

16,7

Elektrisko iekārtu ražošana

20,4

-3,0

20,2

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

7,1

-4,8

-0,3

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

27,0

6,5

16,8

Mēbeļu ražošana

3,0

1,6

0,5

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-6,4

19,3

7,6

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-1,0

-11,9

-17,7

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2018. gada oktobrī, salīdzinot ar 2017. gada oktobri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 8,6 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 8,4 %, eksportā – par 8,8 % (tai skaitā eirozonā - par 13,1 %, ārpus eirozonas – par 4,7 %).

2018. gada oktobrī, salīdzinot ar 2018. gada septembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 1,2 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 0,8 %, eksportā – par 1,5 % (pieaugums eirozonā – par 1,6 %, bet kritums ārpus eirozonas – par 1 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi