Preses relīze

Augustā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 6,5 %

2018. gada augustā, salīdzinot ar 2017. gada augustu, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 6,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā – par 3,9 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1,5 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 16,9 %. Produkcijas ražošanas pieaugumu enerģētikā  ietekmēja elektroenerģijas ražošanas kāpums koģenerācijas stacijās un gāzes patēriņš.

Nozīmīgs apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, bija vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs: elektrisko iekārtu ražošanā – par 42,3 %, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 21,6 % un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 19,0 %. Ražošanas apjoma kāpumu uzrādīja arī dzērienu ražošana – par 11,0 % un pēc īpatsvara lielākā nozare – koksnes un koka izstrādājumu ražošana – par 6,3 %.

Savukārt ražošanas apjoma samazinājums bija divās no trim pēc īpatsvara lielākajās nozarēs: pārtikas produktu ražošanā – par 4,2 % un gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē, izņemot mašīnas un iekārtas par – 1,9 %. Kritums bija arī iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 16,5 %, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 5,9 % un papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 5,8 %.

2018. gada augustā, salīdzinot ar 2018. gada jūliju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 2,3 %. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā kāpums par 2,3 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 2,0 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija ražošanas apjoma samazinājums par 5,5 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. g. janvāris – augusts,

salīdzinot ar 2017. g.

janvāri – augustu (kalendāri izlīdzināts)

2018. g. augustā, salīdzinot ar

2018. g. jūliju (sezonāli izlīdzinās)

2017. g. augustu

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

2,9

2,3

6,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

-5,5

1,5

Apstrādes rūpniecība

3,1

2,3

3,9

Pārtikas produktu ražošana

-2,0

-0,2

-4,2

Dzērienu ražošana

-4,1

11,5

11,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

-3,3

-2,4

-1,2

Apģērbu ražošana

1,3

-1,2

2,0

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

4,7

-1,6

6,3

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-1,3

5,0

-5,8

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-1,7

6,0

1,4

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

14,1

1,9

19,0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

5,3

0,2

-5,9

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

5,2

1,9

-1,9

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

1,7

0,9

0,6

Elektrisko iekārtu ražošana

18,5

15,1

42,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

8,9

12,6

8,5

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

30,4

0,6

21,6

Mēbeļu ražošana

3,7

5,4

1,3

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-7,0

1,4

-16,5

Elektroenerģija un gāzes apgāde

2,7

2,0

16,9

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2018. gada augustā, salīdzinot ar 2017. gada augustu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 9,0 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 7,5 %, eksportā – par 9,8 % (pieaugums eirozonā – par 12,4 % un ārpus eirozonas – par 7,6 %).

2018. gada augustā, salīdzinot ar 2018. gada jūliju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 3,7 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 0,1 %, eksportā – par 5,7 % (pieaugums eirozonā – par 12,7 % un ārpus eirozonas – par 5,1 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunik
ācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi