Preses relīze

Jūlijā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 3,6 %

2018. gada jūlijā, salīdzinot ar 2017. gada jūliju, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 3,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā par 1,2 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 11,4 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē par 10,1 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma pieaugums bija koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 11 %, dzērienu ražošanā – par 7,3 %, elektrisko iekārtu ražošanā – par 13,2 %, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 36,3 % un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 26,2 %.

Savukārt ražošanas apjoms saruka iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 14,3 %, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 9,1 %, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 7 %, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 5 %, kā arī pārtikas produktu ražošanā – par 4,2 %.

2018. gada jūlijā, salīdzinot ar 2018. gada jūniju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 1,7 %, tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 7,5 %, bet samazinājums bija apstrādes rūpniecībā – par 0,8 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0,2 %.

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. g. janvāris – jūlijs,

salīdzinot ar

2017. g.

janvāri – jūliju

 (kalendāri izlīdzināts)

2018. g. jūlijā, salīdzinot ar

2018. g. jūniju (sezonāli izlīdzinās)

2017. g. jūliju

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

2,4

1,7

3,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,5

-0,2

11,4

Apstrādes rūpniecība

3,0

-0,8

1,2

Pārtikas produktu ražošana

-1,6

0,6

-4,2

Dzērienu ražošana

-6,5

3,0

7,3

Tekstilizstrādājumu ražošana

-3,6

7,9

-2,0

Apģērbu ražošana

1,2

-10,9

-4,8

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

4,5

1,9

11,0

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-0,5

-0,3

-9,1

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-2,2

0,5

-7,0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

13,4

-0,8

26,2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

7,6

-6,2

-5,0

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

6,2

-0,1

-3,3

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

1,9

-9,2

-1,5

Elektrisko iekārtu ražošana

15,7

-9,7

13,2

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

9,0

-7,7

-1,4

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

31,7

0,6

36,3

Mēbeļu ražošana

4,1

-3,8

-1,1

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-5,1

7,3

-14,3

Elektroenerģija un gāzes apgāde

1,4

7,5

10,1

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2018. gada jūlijā, salīdzinot ar 2017. gada jūliju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 8,8 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 9,8 % un eksportā – par 8,2 % (tai skaitā eirozonā – par 5,9 %, ārpus eirozonas – par 10,3 %).

2018. gada jūlijā, salīdzinot ar 2018. gada jūniju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1,6 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 1,6 %, savukārt eksportā samazinājās par 3,3 % (pieaugums eirozonā – par 0,1 %, bet samazinājums ārpus eirozonas – par 7,6 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komu
nikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi