Preses relīze

Jūnijā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 0,4 %

2018. gada jūnijā, salīdzinot ar 2017. gada jūniju, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā par 2,1 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 16,1 %, bet kritums – elektroenerģijas un gāzes apgādē par 8,9 %, samazinoties elektroenerģijas ražošanas apjomam.

Nozīmīgs apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada jūniju, bija augsto un vidēji augsto tehnoloģiju ražošanas nozarēs: automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 35,4 %, elektrisko iekārtu ražošanā – par 28 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 13,8 % un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 13,1 %. Joprojām ražošanas apjoma kāpumu uzrādīja pēc īpatsvara lielākā nozare – koksnes un koka izstrādājumu ražošana – par 8,6 %.

Savukārt produkcijas izlaide samazinājās pārtikas produktu ražošanā un gatavo metālizstrādājumu, izņemot mašīnas un iekārtas ražošanā (kritums attiecīgi par 6,3 % un 1,9 %). Par 15,1 % ražošanas apjoma samazinājums bija arī iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā, par 10,3 % – papīra un papīra izstrādājumu ražošanā un par 8,4 % – tekstilizstrādājumu ražošanā.

2018. gada jūnijā, salīdzinot ar 2018. gada maiju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,6 %, tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 2,7 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 3,2 %, savukārt apstrādes rūpniecība palika iepriekšējā mēneša līmenī.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. g. janvāris – jūnijs,

salīdzinot ar 2017. g.

janvāri – jūniju (kalendāri izlīdzināts)

2018. g. 2. ceturksnī  salīdzinot ar

2018. g. jūnijā, salīdzinot ar

2018. g. 1. cet.

(sezonāli izlīdzināts)

2017. g. 2. cet.

(kalendāri izlīdzināts)

2018. g. maiju

(sezonāli izlīdzinās)

2017. g. jūniju

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

2,2

-1,0

0,1

0,6

0,4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,7

5,2

4,8

2,7

16,1

Apstrādes rūpniecība

3,4

0,9

2,5

0,0

2,1

Pārtikas produktu ražošana

-1,2

-0,9

-3,8

-1,2

-6,3

Dzērienu ražošana

-9,2

2,5

-7,9

1,1

-7,8

Tekstilizstrādājumu ražošana

-3,9

-2,9

-4,8

-4,5

-8,4

Apģērbu ražošana

2,2

-1,1

1,8

8,7

8,3

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

3,4

1,7

5,1

2,5

8,6

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

1,0

-11,8

-6,5

0,6

-10,3

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-1,4

-0,1

-2,5

-2,4

-4,3

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

11,5

1,8

8,2

7,2

13,1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

10,4

1,9

7,9

-1,1

8,7

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

7,8

-2,1

4,5

-2,6

-1,9

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

2,7

11,4

5,0

-5,0

13,8

Elektrisko iekārtu ražošana

16,2

3,7

12,2

14,5

28,0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

11,2

6,6

9,2

-3,3

2,7

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

30,9

6,2

32,3

7,9

35,4

Mēbeļu ražošana

4,8

-1,6

3,3

-3,0

-3,9

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-3,0

9,7

0,6

-17,8

-15,1

Elektroenerģija un gāzes apgāde

0,6

-4,8

-7,8

3,2

-8,9

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2018. gada jūnijā, salīdzinot ar 2017. gada jūniju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 8,1 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 8,3 % un eksportā – par 7,9 % (tai skaitā eirozonā – par 7,5 %, ārpus eirozonas – par 8,2 %).

2018. gada jūnijā, salīdzinot ar 2018. gada maiju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 0,8 %. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 2,6 %, savukārt eksportā pieauga – par 0,2 % (kritums eirozonā – par 4,8 %, bet pieaugums ārpus eirozonas – par 2,2 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-p
asts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi