Preses relīze

Maijā rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 1,1 %

2018. gada maijā, salīdzinot ar 2017. gada maiju, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kritums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 16,4 %, jo siltā un sausā laika ietekmē samazinājās elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās un gāzes piegāde patērētājiem. Savukārt produkcijas apjoma pieaugums bija apstrādes rūpniecībā par 2,9 %, kā arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 7,1 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, lielākais apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma pieaugums bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 27 %, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 25,6 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 24,6 %, kā arī iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 17,8 %. Tāpat kā iepriekšējos mēnešos, ražošanas apjoma kāpumu uzrādīja arī koksnes un koka izstrādājumu ražošana – par 3,6 % un gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas – par 7,3 %.

Savukārt produkcijas izlaide samazinājās pārtikas produktu ražošanā – par 3,4 %, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā par 7,2 %, dzērienu ražošanā – par 6,6 %, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 6,5 % un farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā.

2018. gada maijā, salīdzinot ar 2018. gada aprīli, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,2 %, un to ietekmēja kritums elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 6,7 %, bet pieaugums bija apstrādes rūpniecībā par 1,9 %, kā arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9,4 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. g. janvāris–maijs,

salīdzinot ar

2017. g. janvāri–maiju (kalendāri izlīdzināts)

2018. gada maijs, salīdzinot ar

2018. g. aprīli (sezonāli izlīdzināts)

2017. g. maiju (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

2,5

-0,2

-1,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-1,5

9,4

7,1

Apstrādes rūpniecība

3,6

1,9

2,9

Pārtikas produktu ražošana

-0,1

-0,2

-3,4

Dzērienu ražošana

-9,6

-3,7

-6,6

Tekstilizstrādājumu ražošana

-2,9

-1,3

-6,5

Apģērbu ražošana

1,2

-1,1

-2,2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

2,3

4,7

3,6

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

3,0

-0,2

-7,2

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-0,9

2,0

0,1

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

11,0

2,3

7,9

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

10,7

2,1

7,2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

10,0

1,8

7,3

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

0,3

20,0

24,6

Elektrisko iekārtu ražošana

13,1

-1,2

-1,8

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

13,9

17,0

17,8

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

29,9

0,3

27,0

Mēbeļu ražošana

6,9

-1,5

4,5

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

0,5

18,3

25,6

Elektroenerģija un gāzes apgāde

1,6

-6,7

-16,4

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2018. gada maijā, salīdzinot ar 2017. gada maiju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 9,6 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 11,1 % un eksportā – par 8,8 % (tai skaitā eirozonā – par 14,8 %, ārpus eirozonas – par 4,1 %).

2018. gada maijā, salīdzinot ar 2018. gada aprīli, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 5,1 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 3,9 % un eksportā – par 5,8 % (tai skaitā eirozonā – par 11,4 %, ārpus eirozonas – par 3,1 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa

E-pasts: Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi