Preses relīze

Apstrādes rūpniecības apgrozījums janvārī samazinājās par 3,2%

Šajā janvārī, salīdzinot ar decembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums1 pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās samazinājās par 3,2%, tai skaitā vietējā tirgū – par 0,6% un eksportā – par 6,4%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Kopš Latvijas pievienošanās eirozonai šajā janvārī eksporta rādītājs (ārējā tirgus apgrozījums) tiek aprēķināts dalījumā – apgrozījums eirozonas valstīs un apgrozījums ārpus eirozonas valstīm. Janvārī, salīdzinot ar decembri, apgrozījums eirozonas valstīs samazinājās par 6,5%, bet ārpus eirozonas – par 6%.

Apgrozījuma kritums salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi bija elektrisko iekārtu ražošanas nozarē – par 13,1% (eksportā – samazinājums par 20,3%, no tā eirozonā – par 25,8% un ārpus eirozonas – par 18,7%, bet vietējā tirgū – pieaugums par 8,7%), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas nozarē – par 11,7% (vietējā tirgū – par 11,8%, eksportā – par 11,6%, no tā eirozonā – par 31,7%, bet ārpus eirozonas pieaugums par 2,6%), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē – par 9,3% (vietējā tirgū – par 19,6%, eksportā – par 4,4%, no tā eirozonā – par 2,9% un ārpus eirozonas – par 5,2%). Kopējais apgrozījuma samazinājums gan vietējā tirgū, gan eksportā bija vērojams arī pēc īpatsvara lielākajās apstrādes rūpniecības nozarēs: pārtikas produktu ražošanas nozarē – par 1% un kokapstrādē – par 4,4%.

Salīdzinot ar 2013. gada janvāri, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā samazinājās par 3,5%. Lielākais apgrozījuma samazinājums bija eksportā – par 10,7% (no tā ārpus eirozonas – par 16,6%, bet eirozonā pieaugums par 0,9%).

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas
2014. gada janvārī %, salīdzinot ar 2013.gada janvāri (kalendāri izlīdzināti dati)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Jāatzīmē, ka daudzi uzņēmumi, piemēram, kokapstrādes, pārtikas, poligrāfijas, tekstilrūpniecības un apģērbu ražošanas nozares uzņēmumi šajā janvārī ir palielinājuši apgrozījumu salīdzinājumā ar saražoto produkcijas apjomu, pārdodot iepriekšējā gadā saražoto produkciju.

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apgrozījuma indeksiem var skatīt CSP datubāzēs

 

Papildu informācija:
Rūpniecības statistikas daļa
Irēna Bekmane
Tālr. 67366830


1 Rūpniecības apgrozījuma indekss – raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. Tā aprēķinā iekļauj ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes un apstrādes rūpniecības uzņēmumu apgrozījumu faktiskajās cenās. Par svariem izmanto rūpniecības apgrozījuma sadalījumu - vietējais tirgus un eksports. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss netiek deflēts t.i. netiek ņemtas vērā cenu izmaiņas. Apgrozījumā ietver tikai pašražoto pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi