Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2011.gada oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada oktobrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 423.6 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2011.gada oktobrī, salīdzinot ar 2011.gada septembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 0.9%, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0.9%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0.4% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.7%.

2011.gada oktobrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 5.1%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 15.9%, apstrādes rūpniecībā – par 5.9% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 0.5%. Apstrādes rūpniecības pieaugumu galvenokārt ietekmēja divas no lielākajām apakšnozarēm: kokapstrāde un metālapstrāde.

Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides pieaugums apstrādes rūpniecībā bija elektrisko iekārtu ražošanā – par 64.2%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 41.2%, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 37.7%. Savukārt, lielākais samazinājums bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 25.3%, dzērienu ražošanā – par 16.0% un citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 15.9%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)

 

2011 I –X % pret

2010 I-X

(kalendāri izlīdzināts)

2011 X % pret

2011 IX

(sezonāli izlīdzināts)

2010 X

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

9.5

-0.9

5.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.8

-0.4

15.9

Apstrādes rūpniecība

11.6

-0.9

5.9

Pārtikas produktu ražošana

0.9

-0.5

0.8

Tekstilizstrādājumu ražošana

1.5

1.3

-5.2

Apģērbu ražošana

33.5

-10.6

0.7

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

11.7

-0.2

11.5

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-11.4

0.8

-25.3

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

13.3

-3.2

1.7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

23.1

2.2

9.0

Metālu ražošana

3.3

1.3

-11.1

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

35.5

-5.0

26.0

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

14.9

-7.3

4.0

Elektrisko iekārtu ražošana

45.6

2.6

64.2

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

58.6

-13.8

37.7

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

25.9

17.2

-15.9

Mēbeļu ražošana

6.1

-7.6

-10.4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

3.9

-0.7

0.5

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

                                             

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi