Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2011.gada septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada septembrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 418.7 milj. latu.

Septembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 1.2%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 2.1%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 0.4% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 0.8%. Apstrādes rūpniecībā lielākais pieaugums bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā - par 46.2%, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā  – par 13.5%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 8.3%.

Salīdzinot ar 2010. gada septembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās palielinājās par 9.6%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 19.4%, apstrādes rūpniecībā – par 11% un  elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 2.5%. Ievērojams pieaugums bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 79.4%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 76.5% un farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 68.3%.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2011. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga  par 2%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 17.2%, apstrādes rūpniecībā – par 1.1% un  elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 0.5%.

Salīdzinot ar 2010.gada 3.ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 8.3%. Tai skaitāieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 16.4%, apstrādes rūpniecībā - par 9.3% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 3.1%.

2011.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās palielinājās par 10.1%. Tai skaitāapstrādes rūpniecībā - par 12.4%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3.5% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 4.4%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)

 

2011 I –IX % pret

2010 I-IX

(kalendāri izlīdzināts)

2011 VII - IX % pret

2011 IX % pret

2011

IV-VI (sezonāli izlīdzināts)

2010 VII-IX (kalendāri izlīdzināts)

2011 VIII

(sezonāli izlīdzināts)

2010 IX

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

10.1

2.0

8.3

1.2

9.6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.5

17.2

16.4

-0.4

19.4

Apstrādes rūpniecība

12.4

1.1

9.3

2.1

11.0

Pārtikas produktu ražošana

1.0

0.0

1.0

0.0

2.6

Tekstilizstrādājumu ražošana

2.5

5.0

0.2

-10.8

-0.6

Apģērbu ražošana

37.6

-0.1

19.3

-4.0

15.2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

11.7

2.4

6.8

3.4

13.2

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-8.5

-29.2

-15.7

2.3

-9.6

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

14.8

-11.1

3.5

6.9

68.3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

25.1

1.6

12.9

-3.5

3.2

Metālu ražošana

5.0

-0.1

-2.1

-7.3

-8.8

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

36.9

6.8

38.3

-2.2

34.7

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

16.2

-1.2

11.4

-6.8

5.1

Elektrisko iekārtu ražošana

43.4

3.3

46.4

8.3

76.5

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

61.0

-11.2

25.4

46.2

79.4

Mēbeļu ražošana

8.5

1.0

7.6

6.2

10.3

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

10.8

7.1

21.0

13.5

9.4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

4.4

0.5

3.1

-0.8

2.5

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi