Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2011.gada augustā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada augustā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 413.7 milj. latu.

 

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss

(2005=100)

 

2011.gada augustā, salīdzinot ar iepriekšējā gada augustu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 6.4%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 25.2%, apstrādes rūpniecībā – par 6.5% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 2%. Apstrādes rūpniecības pieaugumu galvenokārt ietekmēja divas no lielākajām apakšnozarēm: kokapstrāde un metālapstrāde.

Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides pieaugums apstrādes rūpniecībā bija iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 71.7%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 49%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 36.8%. Savukārt, lielākie samazinājumi bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 24.6%, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 24.3% un citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 17.6%.

2011.gada augustā, salīdzinot ar 2011. gada jūliju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 0.4%, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1.6%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 13.3% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.2%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)

 

2011 I –VIII % pret

2010 I-VIII

(kalendāri izlīdzināts)

2011 VIII % pret

2011 VII

(sezonāli izlīdzināts)

2010 VIII

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

10.2

-0.4

6.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1.2

13.3

25.2

Apstrādes rūpniecība

12.7

-1.6

6.5

Pārtikas produktu ražošana

0.7

1.5

0.7

Tekstilizstrādājumu ražošana

2.5

19.5

10.6

Apģērbu ražošana

42.2

-3.0

25.8

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

11.6

4.6

7.5

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-9.2

-4.7

-24.6

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

9.9

4.0

-24.3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

29.2

1.6

17.1

Metālu ražošana

7.1

-2.1

-2.6

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

38.0

5.6

49.0

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

17.5

1.9

15.4

Elektrisko iekārtu ražošana

39.3

7.4

36.8

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

60.4

-35.5

-8.1

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

44.5

-41.6

-17.6

Mēbeļu ražošana

8.3

-6.0

3.0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

4.5

0.2

2.0

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

_________

Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

   Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi