Galvenie rādītāji

Rūpniecības produkcijas apjoms pieaug

2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 8,3 %. To ietekmēja apjoma pieaugums apstrādes rūpniecībā par 8 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 18,1 %) un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 8,2 %.

Lielāko ietekmi uz apstrādes rūpniecības ražošanas apjoma kāpumu 2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, radīja produkcijas izlaides pieaugums automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas nozarē (par 26,8 %), iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas nozarē (par 21,5 %), elektrisko iekārtu ražošanas nozarē (par 20,9 %), kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 20,6 %).

Ražošanas apjoma kritums 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, bija metālu ražošanas nozarē (par 2,4 %), kā arī papīra un papīra izstrādājumu ražošanā (par 0,3 %). Apstrādes rūpniecības apgrozījums 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, pieauga par 9,5 % un eksportēti 65,5 % (2016. gadā – 64,6 %) realizētās produkcijas.

Atpakaļ uz tēmu