Statistikas tēmas

Rūpniecība

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Rūpniecības produkcijas apjoms pieaug

Rūpniecības produkcijas apjoms pieaug

2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 8,3 %. To ietekmēja apjoma pieaugums apstrādes rūpniecībā par 8 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 18,1 %) un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 8,2 %.

Publikācijas un preses relīzes

Statistikas tabulas