Statistikas tēmas

Rūpniecība

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu.

Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija

Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija

Informācija par saražoto un realizēto rūpniecības produkcijas veidu, apjomu un vērtību, sniegtajiem rūpnieciskajiem pakalpojumiem atbilstoši rūpniecības produkcijas klasifikācijas PRODCOM sarakstam.

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes