Statistikas tabula

Dzīvojamais fonds statistiskajos reģionos gada beigās

Tabulas kods datubāzē
NEG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 21.05.2019
Par 2019. gadu 21.05.2020