Statistikas tabula

Dzīvojamais fonds statistiskajos reģionos gada beigās

NEG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti