Statistikas tabula

Dzīvojamais fonds statistiskajos reģionos gada beigās

Tabulas kods datubāzē
NEG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti