Statistikas tabula

Būvniecības produkcijas apjoms, faktiskajās cenās, tūkst. euro

BUG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti