Statistikas tabula

Jaunbūvju skaita indekss

BU061c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 3. ceturksni 11.11.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 11.02.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 12.05.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 11.08.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 09.11.2020