Statistikas tabula

Būvniecības produkcijas apjoms, faktiskajās cenās, tūkst. euro

BU030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 2. ceturksni 11.08.2020