Statistikas tabula

Būvniecības produkcijas apjoms, faktiskajās cenās, tūkst. euro

BU030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti