Statistikas tabula

Būvniecības produkcijas apjoms nozarēs, faktiskajās cenās, tūkst. euro

BU020c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 3. ceturksni 09.11.2020
Par 2020. gada 4. ceturksni 10.02.2021