Statistikas tabula

Jaunbūvju skaita indekss

Tabulas kods datubāzē
BU061c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Jaunbūvju skaita indekss

Indekss parāda jaunbūvju ar sāktiem būvniecības darbiem skaita izmaiņas, salīdzinot pārskata periodu ar bāzes periodu. Tiek uzskatīts, ka būvdarbi tiek uzsākti, tiklīdz būvatļaujā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.