Statistikas tabula

Izdoto būvatļauju skaits un paredzamā platība pa ēku veidiem statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

Tabulas kods datubāzē
BU050c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Būvatļauja

Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus.

Administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā — projektēšanai un būvdarbiem — līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

Ar 2014. gada 4. ceturksni būvniecības statistikā termins "izdotās būvatļaujas" raksturo būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi izdarīto atzīmju skaitu.