Statistikas tabula

Būvniecības produkcijas apjoms nozarēs, faktiskajās cenās, tūkst. euro

Tabulas kods datubāzē
BU020c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Būvniecības produkcija

Būvuzņēmumu un citu uzņēmumu saviem spēkiem izpildīto būvdarbu vērtība pārskata periodā (neieskaitot apakšuzņēmēju veiktos darbus un PVN). To veido būvlaukuma sagatavošanas darbi, zemes uzlabošanas darbi, būvniecības vadības darbi, jaunā būvniecība kā arī būvuzņēmumu izpildītie ēku un būvju ekspluatācijas (kārtējā) remonta darbi (ieskaitot kapitālo remontu).