Statistikas tabula

Būvniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs

Tabulas kods datubāzē
BU010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Būvniecības produkcijas apjoma indekss

Būvniecības produkcijas apjoma indekss raksturo būvniecības produkcijas izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu.