Preses relīze

Par būvniecību un izsniegtajām būvatļaujām 2011.gada 2.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada 1.pusgadā būvniecības produkcijas apjoms (faktiskajās cenās) bija 266.3 milj. latu, tai skaitā 2.ceturksnī – 174.8 miljoni latu.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss (2005 = 100)

2011. gada 1.pusgadā, salīdzinot ar 2010. gada 1.pusgadu, būvniecības produkcijas apjomi salīdzināmajās cenās samazinājušies par 6.2%. Tai skaitā ēku būvniecības apjomi kritušies par 3.4%, inženierbūvju būvniecībā – par 8.5%.

2011.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 1.ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās būvniecības produkcijas apjomi palielinājās par 9.0%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms - par 12.9%, inženierbūvju - par 3.7%.

2011.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 2.ceturksni, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās būvniecības produkcijas apjomi saruka par 0.9%. Tai skaitā inženierbūvju apjomi samazinājās par 7.8%, bet. ēku būvniecības apjomi pieauguši par 9.9%.

2011.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 2.ceturksni, vislielākais būvniecības un remontdarbu samazinājums bija maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikāciju līniju un administratīvo ēku būvniecībā- attiecīgi par 64.5% un 50.3%. Savukārt būvniecības apjomi pieauguši rūpniecības ražošanas ēku un noliktavu un ārstniecības vai veselības aprūpes ēku būvniecībā – attiecīgi par 104.9% un 33.0%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam

(faktiskajās cenās, milj. latu)

2011.gada 1.pusgads % pret 2010. gada

1.pusgadu

(salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

2011.gada 2.cet. % pret

2011.gada

1.pusgadā

2011. gada

2.cet.

2011.gada 1.cet. (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2010.gada 2.cet. (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Pavisam

266.3

174.8

-6.2

9.0

-0.9

no tā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

21.4

11.4

38.4

-7.9

20.4

Administratīvās ēkas

8.4

6.0

-60.1

-19.6

-50.3

Rūpniecības  ražošanas ēkas un noliktavas

24.2

15.4

45.0

37.7

104.9

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

13.8

8.0

-26.8

1.3

-18.2

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

10.2

5.7

33.8

0.3

33.0

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

47.2

40.0

7.9

31.4

16.7

Tilti un tuneļi

22.3

10.9

-30.7

-25.8

-36.5

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

8.4

4.8

-56.5

-28.0

-64.5

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

12.5

8.3

18.9

-6.5

29.0

2011.gada 2.ceturksnī būvvaldes izsniegušas 548 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 119.2 tūkst.m² (2010.gada 2.ceturksnī – attiecīgi 592 un 133.6 tūkst.m2). Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 91 būvatļauja ar kopējo platību 189.3 tūkst.m2 (2010.gada 2.ceturksnī – attiecīgi 70 būvatļaujas un 137.8 tūkst.m2).

Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai izsniegtas 350 būvatļaujas ar kopējo platību 77.1 tūkst.m2 un 53 būvatļaujas jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 110.3 tūkst.m2.

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt CSP datubāzes sadaļā Būvniecība.

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
ArvīdsUibo 
tālr. 67366857

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi