Preses relīze

Par būvniecību un izsniegtajām būvatļaujām 2011.gada 1.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada 1.ceturksnībūvniecības produkcijas apjoms (faktiskajās cenās) bija 91.5 milj. latu. Būvniecības rezultātus būtiski ietekmēja nelabvēlīgie laika apstākļi ziemā, it sevišķi inženierbūvju (ceļi, tilti. u.c.) būvniecībā.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss (2005 = 100) 

2011.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 4.ceturksni, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms samazinājies par 15.0%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms sarucis par 13.0%, inženierbūvju būvniecības apjoms - par 19.4%.

2011.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 1.ceturksni, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās, būvniecības produkcijas apjoms samazinājies par 15.1%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms sarucis par 15.5%, inženierbūvju - par 14.7%.

Vislielākais būvniecības un remontdarbu samazinājums salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo periodu bija administratīvo ēku, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēku  būvniecībā - attiecīgi par 73.5% un 57.2%. Savukārt būvniecības apjomi pieauguši dzīvojamo ēku, ārstniecības vai aprūpes iestāžu ēku būvniecībā – attiecīgi par 82.1% un 35.3%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam

(faktiskajās cenās, milj. latu)

2011.gada 1.cet. % pret

2010.gada 4.cet. (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2010.gada 1.cet. (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Pavisam

91.5

-15.0

-15.1

no tā:

 

 

 

Dzīvojamās mājas

10.0

 6.0

82.1

Administratīvās ēkas

2.4

-29.4

-73.5

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas

2.6

-49.5

-57.2

Rūpniecības  ražošanas ēkas un noliktavas

8.8

-9.5

-3.9

Skolas, universitātes un zinātniskās  pētniecības ēkas

5.8

-14.8

-34.2

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

4.5

6.7

35.3

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

7.2

-27.0

-24.0

Tilti un tuneļi

11.4

12.1

-23.3

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

3.6

-45.8

-37.3

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

4.2

-8.1

3.1

2011.gada 1.ceturksnī  izsniegtas 279 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 64.0 tūkst.m2 (2010.gada 1.ceturksnī – attiecīgi 259 un 55.7 tūkst.m2). Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 107 būvatļaujas ar kopējo platību 246.4 tūkst.m2 (2010.gada 1.ceturksnī - attiecīgi 40 būvatļaujas un 89.4 tūkst.m2).

Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai 2011.gada 1.ceturksnī izsniegta 161 būvatļauja ar kopējo platību 39.0 tūkst.m2 (2010.gada 1.ceturksnī – attiecīgi 167 un 38.7 tūkst.m2) un 71 būvatļaujas jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 184.7 tūkst.m2 (2010.gada 1.ceturksnī – attiecīgi  23 un 62.3 tūkst.m2).

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt datu bāzē CSP mājaslapā Būvniecība

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa

tālr. 67366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi