Preses relīze

Par būvniecību un izsniegtajām būvatļaujām 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gadā būvniecības produkcijas apjoms (faktiskajās cenās) bija 757.5 milj. latu, tai skaitā 4.ceturksnī – 228.9 miljoni latu.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss (2005 = 100)

2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, būvniecības produkcijas apjomi salīdzināmajās cenās samazinājušies par 23.6%. Tai skaitā ēku būvniecības apjomi kritušies par 24.9%, inženierbūvju būvniecības – par 22.3%.

2010.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2010.gada 3.ceturksni pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās būvniecības produkcijas apjomi samazinājušies par 5.5%. Tai skaitā ēku būvniecības apjomi sarukuši par 6.6%, bet inženierbūvju apjomi palielinājušies par 1.5%.

2010.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2009.gada 4.ceturksni, pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās būvniecības produkcijas apjomi samazinājušies par 9.6%. Tai skaitā ēku būvniecības apjomi - par 6.1%, inženierbūvju - par 11.9%.

Vislielākais būvniecības un remontdarbu samazinājums salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo periodu bija administratīvo ēku un tiltu būvniecībā - attiecīgi par 63.4% un 47.6%. Savukārt būvniecības apjomi pieauguši mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēku, rūpniecības ražošanas ēku un noliktavu būvniecībā – attiecīgi par 123.6% un 56.4%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam

(faktiskajās cenās, milj. latu)

2010.gads % pret 2009. gadu

(salīdzināmajās cenās pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

2010.gada 4.cet. % pret

2010.gads

2010. gada

4.cet.

2010.gada 3.cet. (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2009.gada 4.cet. (salīdzināmajās cenās pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Pavisam

757.5

228.9

-23.6

-5.5

-9.6

no tā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

48.7

18.7

-29.8

9.0

2.3

Administratīvās ēkas

36.5

7.7

-59.5

-21.5

-63.4

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas

27.3

7.3

-5.5

-17.3

123.6

Rūpniecības  ražošanas ēkas un noliktavas

41.2

13.4

6.4

77.0

56.4

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

44.6

11.4

9.3

1.6

3.0

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

150.9

43.3

-1.4

9.5

10.0

Tilti un tuneļi

67.6

15.1

-18.9

-14.0

-47.6

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

74.2

27.5

-27.1

-3.6

12.4

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

29.5

11.1

-54.0

62.2

-21.7

2010.gadā izsniegtas 1725 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 378.6 tūkst.m2 (2009.gadā – attiecīgi 2110 un 427.7 tūkst.m2). Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 295 būvatļaujas ar kopējo platību 536.5 tūkst.m2 (2009.gadā – attiecīgi 198 un 299.0 tūkst.m2).

2010.gada 4.ceturksnī izsniegtas 326 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecībai ar kopējo platību 75.9 tūkst.m² (2009.gada 4.ceturksnī – attiecīgi 405 un 83.1 tūkst.m²). Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 105 būvatļaujas ar kopējo platību 153.1 tūkst.m2 (2009.gada 4.ceturksnī - attiecīgi 56 būvatļaujas un 77.0 tūkst.m2).

Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai 2010.gadā izsniegtas 1095 būvatļaujas ar kopējo platību 244.2 tūkst,m2 (2010.gada 4.ceturksnī – attiecīgi 197 un 47.7 tūkst.m2) un 179 būvatļaujas jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 332.5 tūkst.m2 (2010.gada 4.ceturksnī – attiecīgi 69 un 100.7 tūkst.m2).

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Arvīds Uibo
tālr. 67366857

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi