Preses relīze

Izdotās būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm 2005.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2005.gadā būvvaldes izsniegušas 4928 atļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 1064,9 tūkst. m². 2004.gadā tika piešķirtas 4077 atļaujas ar kopējo platību 863,7 tūkst. m². Palielinājies arī izsniegto būvatļauju skaits vasarnīcu un dārza māju būvniecībai. Šim mērķim 2005.gadā piešķirtas 1075 būvatļaujas, kas ir par 21% vairāk nekā 2004.gadā. Būvatļaujas tiek izsniegtas jaunu objektu būvniecībai, kā arī objektu kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai.

No kopējā saņemto būvatļauju skaita viena dzīvokļa māju būvniecībai 3810 būvatļaujas jeb 77% piešķirtas tieši jaunu māju būvniecībai. 2004.gadā izsniegto būvatļauju skaits jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībā veidoja 74% no kopējā izsniegto būvatļauju skaita šāda tipa objektu būvniecībai.

Visvairāk būvatļaujas jaunu viena dzīvokļu māju būvniecībai 2005.gadā izsniegtas Rīgas rajonā – 2119 būvatļaujas, kas veido 56% no kopējā šāda tipa būvatļauju skaita republikā. Ogres rajonā izsniegtas 290 būvatļaujas (8%), Rīgā - 203 (5%), Jelgavas rajonā – 141 (4%), Jelgavā – 132 (3%), Jūrmalā – 116 (3%).

No kopējā vasarnīcu un dārza māju būvniecībai saņemto būvatļauju skaita (1075 būvatļaujas) 526 jeb 49% piešķirtas jaunu vasarnīcu un dārza māju būvniecībai ar kopējo platību 55,7 tūkst.m². Visvairāk šāda tipa māju būvniecība paredzēta Rīgas rajonā – 335 mājas jeb 64% no kopējā vasarnīcu un dārza māju skaita, Ogres rajonā – 44 mājas (8%).

2005.gadā ir izsniegtas 370 būvatļaujas divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai ar kopējo platību 782,3 tūkst.m². No kopējām 370 būvatļaujām 229 ar kopējo platību 594,5 tūkst. m² ir piešķirtas jaunu divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai. Tās izsniegtas Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Cēsu, Dobeles, Madonas, Ogres, Rīgas, Talsu un Valmieras rajonā.

Pērn tika izsniegtas būvatļaujas 136 jaunu viesnīcu un citu īslaicīgas apmešanās ēku būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 89,8 tūkst. m², 38 būvatļaujas - jaunu biroja ēku būvniecībai, 122 būvatļaujas - jaunām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām, 68 – jaunām satiksmes un sakaru ēkām. Būvatļaujas tika piešķirtas arī jaunām rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām (188 būvatļaujas), jaunām plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkām (63 būvatļaujas).

Jaunu šoseju, ielu un ceļu būvniecībai tika izsniegtas 157 būvatļaujas, sliežu ceļu būvniecībai – 2 būvatļaujas, kā arī 151 būvatļauja jaunu maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībai ar kopējo garumu 280,8 km. 2005.gadā tika piešķirtas 1398 būvatļaujas jaunu vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecībai ar kopējo līniju garumu - 873,8 km.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr. 7366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi