Preses relīze

Par izsniegtajām būvatļaujām 2006.gada 1.pusgadā


Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada I pusgadā būvvaldes izsniegušas 2520 atļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 555,9 tūkst. m². 2005.gada I pusgadā tika piešķirta 2091 atļauja ar kopējo platību 441,2 tūkst. m². Palielinājies arī izsniegto būvatļauju skaits vasarnīcu un dārza māju būvniecībai. 2006.gada I pusgadā izsniegtas 594 būvatļaujas, kas ir par 25% vairāk nekā 2005.gada I pusgadā. Būvatļaujas tiek izsniegtas jaunu objektu būvniecībai, kā arī objektu kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai.

No kopējā piešķirto būvatļauju skaita viena dzīvokļa māju būvniecībai 1910 būvatļaujas jeb 76% izsniegtas jaunu māju būvniecībai. 2005.gada I pusgadā izsniegto būvatļauju skaits jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībā veidoja 75% no kopējā izsniegto būvatļauju skaita šāda tipa objektu būvniecībai.

Visvairāk būvatļaujas jaunu viena dzīvokļu māju būvniecībai 2006.gada I pusgadā izsniegtas Rīgas rajonā – 753 būvatļaujas, kas veido 39% no kopējā šāda tipa būvatļauju skaita republikā. Rīgā piešķirta 251 būvatļauja (13%), Ogres rajonā - 179 būvatļaujas (9%), Jelgavas rajonā – 95 (5%), Jūrmalā – 70 (4%), Cēsu rajonā – 63 (3%), Tukuma rajonā – 54 (3%), Jelgavā – 49 (3%).

No kopējā vasarnīcu un dārza māju būvniecībai izsniegto būvatļauju skaita (594 būvatļaujas) 291 jeb 49% piešķirtas jaunu vasarnīcu un dārza māju būvniecībai ar kopējo platību 31606 m². Visvairāk šāda tipa māju būvniecība paredzēta Rīgas rajonā – 169 mājas jeb 58% no kopējā vasarnīcu un dārza māju skaita, Rīgā – 34 mājas (12%), Liepājas rajonā – 21 māja (7%), Ogres rajonā – 18 mājas (6%).

2006.gada I pusgadā ir izsniegta 237 būvatļaujas divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai ar kopējo platību 453,4 tūkst. m². No kopējām 237 būvatļaujām 201 ar kopējo platību 369,2 tūkst. m² ir piešķirtas jaunu divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai. Tās izsniegtas Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Bauskas, Cēsu, Jelgavas, Ogres, Rīgas, Saldus un Talsu rajonā.

2006.gada I pusgadā tika izsniegtas būvatļaujas 36 jaunu viesnīcu un citu īslaicīgas apmešanās ēku būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 21,4 tūkst. m², 28 būvatļaujas - jaunu biroja ēku būvniecībai, 52 būvatļaujas - jaunām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām, 24 – jaunām satiksmes un sakaru ēkām. Būvatļaujas tika izsniegtas arī jaunu rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu celtniecībai (71 būvatļauja), jaunu plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēku būvniecībai 18 būvatļaujas.

Jaunu šoseju, ielu un ceļu būvniecībai tika izsniegtas 85 būvatļaujas, sliežu ceļu būvniecībai – 3 būvatļaujas, kā arī 56 būvatļaujas jaunu maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībai ar kopējo garumu 69,7 km. 2006.gada I pusgadā tika izsniegtas 395 būvatļaujas jaunu vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecībai ar kopējo līniju garumu - 277 km.


Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa

Tālr. 7366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi